מדדים

(משתנים תלויים)

פירוט דרכי המדידה
 טיפ: מומלץ לאסוף נתונים של משתנה זה בהפרשי זמן קטנים לאורך תקופת הגידול 

משקל הפסיגים

שקילה

גודל הפסיגים

מדידת אורך/רוחב פסיגים

כמות עמילן בזרעים

א. בדיקה לכמות עמילן בלתי מסיס ראו: בדיקת כמות עמילן בתפו"א (5)
ב. תצפית במיקרוסקופ בגרגרי עמילן  ראו: תצפית במיקרוסקופ – גרגרי עמילן בתפוח אדמה(4) 

כמות גלוקוז בפסיגים

א. בדיקת גלוקוז באמצעות מקלונים ראו: בדיקת כמות גלוקוז באמצעות מקלונים (6)
ב. בדיקת בנדיקט לנוכחות סוכר מחזר כמו גלוקוז ופרוקטוז ראו: בדיקת בנדיקט לסוכר מחזר (36)

 ראו: טיפים כלליים לניסויי נביטה (3), כולל הצעה להצגת תוצאות (בסוף קובץ הטיפים)

מדדים

(משתנים תלויים)

פירוט דרכי המדידה 
אחוז נביטה
מספר זרעים שנבטו מתוך כמות זרעים התחלתית - מבוטא ב-%.
 
עיתוי / מהירות נביטה
מספר ימים שנדרשו לזרע הראשון לנבוט.
 
קצב נביטה / מהלך נביטה
מספר מצטבר של זרעים שנבטו לאורך ימי הניסוי.
 
אחוז הצצהמספר נבטים שעלה מעל פני מצע ההנבטה מתוך כמות זרעים התחלתית - מבוטא ב-%. 
עיתוי / מהירות הצצהמספר ימים שנדרשו לנבט הראשון להציץ מעל פני מצע ההנבטה 
אורך שורשון/ נצרון/ הנבט כולומדידה בסרגל 
יחס בין אורך שורשון לאורך נצרוןחישוב יחסי הגודל של המדדים שנמדדו 
גובה הנבטמדידת בסרגל של גובה מפני הקרקע או ממצע ההנבטה 
מספר עליםספירה 

צבע עלים

כימות צבע עלים על פי סקלה שמכינים מראש  ראו: כימות צבע בעזרת סקלת צבעים(10) 

כמות עמילן בעלים
על ידי שימוש בתמיסת יוד כאינדיקטור לנוכחות עמילן
 
משקל יבש
ייבוש ושקילה לאחר יבוש, ניתן להשוות למשקל זרע התחלתי

 

מדדים

(משתנים תלויים)

פירוט דרך המדידה 

עוצמת תהליך הנשימה

שינוי בצבעי אינדיקטורים בעקבות השתנות חומציות הסביבה

 
1. שינוי בריכוז ה-CO2
א. שימוש באינדיקטור ברומו תימול כחול המשנה צבעו בריכוזיCO2 שונים. ניתן להשוות את צבע האינדיקטור לסקלה של צבעים מוכנה מראש. ראו: בדיקת קצב פוטוסינתזה על פי כמות ה- CO2  בתמיסה באמצעות אינדיקטור ברומתימול-כחול (32)
ב. שימוש באינדיקטור פנול אדום וטיטרציה עם תמיסת NaOH.  ראו: בדיקת קצב הנשימה - על פי כמות ה-CO2   בעזרת אינדיקטור פנול אדום (33)
ג. שימוש באינדיקטור פנול פתלאין למדידת משך הזמן הדרוש להיעלמות צבע האינדיקטור בתמיסת NaOH.  ראו: בדיקת קצב הנשימה - על פי ה-CO2 שנפלט באמצעות פנול פטלאין (16) 
2. שינוי בריכוז ה- O2
שינוי מיקום טיפה בפיפטה המחוברת למבחנה סגורה בה מתקיים תהליך הנשימה של הזרעים. ראו: בדיקת קצב הפוטוסינתזה - על פי נפח החמצן שנפלט (29)
 
פעילות אנזימטית
1. פעילות האנזים עמילאז
מעקב אחר פירוק עמילן במיצוי זרעים באמצעות היעלמות צבע בנוכחות יוד. ראו: בדיקת פעילות עמילאז (בזרעים נובטים (37)
 
2. פעילות האנזים קטלאז
מדידת קצב תגובה / רמת חמצן נפלט לאחר הוספת מי חמצן על ידי:
א. מדידת גובה/נפח קצף בכלי הניסוי (מבחנה, משורה)
ב. מדידת משך זמן בעבוע ויצירת קצף בכלי הניסוי
ג. מדידת טמפרטורה התחלתית וסופית בכלי הניסוי  ראו: (26) בדיקת פעילות קטלאז על ידי טיטרציה של מי החמצן שנותרו עםKMnO4    וגם: בדיקת פעילות קטלאז על ידי כמות הקצף שנוצר (27)
 
 חיוניות זרעים

 

הגורם
(משתנה בלתי תלוי)
דרכי שינוי

משך השריה במים

משך הזמן שמשרים זרעים במי ברז לפני הזריעה
(להתפחת קליפת הזרע ו/או לשטיפת חומרים מעכבים מהזרע)

טמפרטורת מי ההשריה

יצירת אמבטים בטמפרטורות שונות והשריית זרעים לאותו פרק זמן.

תדירות שטיפת הזרע במים

מספר הפעמים שהזרעים נשטפים במים נקיים בפרק זמן מוגדר.
מיועד לזרעים שידוע כי קליפתם מכילה מעכבי נביטה.

פגיעה בקליפה קשה

א. על ידי שיוף הזרע בנייר זכוכית מספר מדוד של פעמים
ב. טיפול בחומצת מלח או בחומצה גופרתית
ג. חימום הזרעים
ראו: הנבטת זרעים בעלי קליפה קשה [www]

משך הכמנה

זמן החזקת זרעים בקירור (לפירוק מעכבי נביטה בתוך הזרע) לפני הזריעה.
טמפרטורת
חימום / שריפה
חימום בתנור לטמפרטורות גבוהות או שריפה באש על ידי מבער.

משך חימום / שריפה

משך החימום בתנור או השריפה באש על ידי מבער.

 

הגורם
(משתנה בלתי תלוי)
דרכי השינוי 

גיל הזרעים

שימוש בזרע טרי / זרע ותיק, משנים קודמות.
(הבחנה לפי צבע הקליפה ו/או המרקם שלה.)
 

גודל / משקל הזרע

מיון זרעים על פי גודל (אורך, קוטר) או משקל
 

צפיפות זריעה

מרחק בין זרע לזרע במצע השתילה
 

הסרת פסיגים

א. חיתוך של פסיג שלם או שניים (בדו-פסיגיים), או חיתוך חלק מהפסיג.
ב. שלב בהתפתחות הנבט בו מסירים פסיגים (נבט צעיר, נבט בעל מספר
   עלים אמיתיים וכדומה.)
יש להיזהר מפגיעה בעובר!
 
נוכחות / ריכוז
חומר נדיף
הוספת חומר נדיף הנחשב אללופטי למערכת הנבטה בדרכים הבאות:
א. הוספת צמח שלם לקרבת הניסוי או העברת מערכת ההנבטה
   בסמיכות לצמח הנחשב אללופטי. לדוגמה טיון דביק, צמחים ממשפחת השפתניים.
ב. הוספת רסק / מיצוי מרקמה נבחרת של צמח הנחשב אללופטי. ראו: הכנת תסנין (מיצוי מימי) של רקמה צמחית (45)
ג. שימוש במיצוי מסחרי (ניתן לקנות בחנויות טבע)  ראו: הנבטה בנוכחות חומר נדיף (ניסויי אללופטיה) (44)
רצוי להגדיר את אזור הניסוי ולכסות אותו כדי למנוע פיזור החומר הנדיף.

 

הגורם
(משתנה בלתי תלוי)
דרכי השינוי 

לחות המצע

א. לחות קרקע - הוספת מי ברז בכמויות ועיתוי שונים לכלי ההנבטה ראו: טיפים ודרכים לשינוי לחות מצע ומשטרי השקיה (13)
ב. לחות נייר הסינון - ראו: יצירת גרדיינט לחות למצע נביטה (40)
 
מידת אוורור הקרקעשינוי מידת הידוק אדמת גן בכוסיות   ראו: שינוי רמת אוורור הקרקע בכלי גידול על ידי הידוק (41)  
הרכב גזים
(בכלי הנבטה סגור)
א. שינוי ברמת החמצן בכלים סגורים עם מכסה או כיסוי אוטם אחר:
   עלייה - הוספת חמצן מבלון לכלי הניסוי
   ירידה - הוספת צמר פלדה לח לספיגת חמצן (תהליך איטי יחסית)
 
ב. שינוי ברמת ה-CO2 בכלים סגורים עם מכסה או כיסוי אוטם אחר:
    העלאה - הוספת CO2 מבלון
    הורדה - הוספת שקיק עם גבישי KOH לספיגת CO2
              הרתחת הנוזל
 
ג. שינוי ברמת החנקן בכלים סגורים עם מכסה או כיסוי אוטם אחר:
   העלאה - הוספת חנקן מבלון
 

ראו: שיטות פשוטות לשינוי ריכוזי גזים בסביבת הניסוי (39)

 

סוג מומסים במצע

הכנת סידרת תמיסות של מומסים. סוגי מומסים נפוצים:
-  מלחים שונים המורכבים מיונים כמו:
   קטיונים יונים שליליים של - נתרן, אשלגן, סידן, אמוניום ועוד
   אניונים יונים חיוביים של - כלור, חנקה, זרחה, גופרה פחמה ועוד
- חומרי ניקוי - סבונים ממקורות שונים, דטרגנטים
- חומרי טבע - דבש, שמנים ארומטים, שמנים אתריים ועוד
- חומרים הנחשבים אללופטיים - ראו בהמשך: השפעת גורמים ביוטיים.
 

ריכוז מומסים במצע

הכנת סידרת מיהולים של תמיסת החומר הנבדק
(סוגי מומסים נפוצים - ראו בסעיף הקודם - סוג מומסים במצע)
 

טמפרטורה

הצבת כלי גידול באמבטי מים בטמפרטורות שונות, או שימוש בפלטות שבת.
 

עוצמת אור

א. מרחק ממקור אור (מנורה, חלון)
ב. מספר משתנה של מנורות שוות עוצמה (תוך נטרול החום הנפלט)
ג. כיסוי ברשתות בצפיפות שונה. ראו: טיפים ודרכים לשינוי עוצמת האור וסוגי האור (12)
 

סוג אור

כיסוי מיכל הגידול בצלופן בצבעים שונים או הארה במנורות צבעוניות.
לצבעים שונים אורכי גל שונים
 

משך הארה

(אורך יום)

א. כיסוי מיכל גידול למספר שעות שנקבע מראש בקופסת קרטון גדולה,
   או על ידי הכנסה לארון או מגירה.
ב. הארה בלילה במשטרי זמן שונים על ידי שימוש בשעון שבת.
   מומלצת תאורת ניאון המספקת אור מלא ואינה מחממת.
 

סוג המצע

קרקע או מצע מלאכותי כמו: ורמיקוליט, פרלייט. על מצעי הנבטה  ראו: טיפים כלליים לניסויי נביטה (3)
 

עומק הזריעה

גובה שונה של מצע הזריעה מעל הזרעים. ראו: הכנת סדרת כלי הנבטה לזריעה בעומקים שונים (46)