מצגת עיקרי הדברים במפגש המורים, 4.8.2020: המצגת כוללת את עיקרי הדברים שעלו במפג"ש עם מפמ"ר ביולוגיה, ד"ר אירית שדה, לקראת שנת הלימודים תשפ"א. המצגת כוללת התייחסות לאתר המפמ"ר החדש ולפיתוח מקצועי. עמוד הבית > מפעילויות המרכז > חדשות מהמרכז הארצי

מכתב למנהלים - היערכות לשנת הלימודים תשפ"א במעבדות המדעים. עמוד הבית > מפעילויות המרכז > חדשות מהמרכז הארצי

חדר בריחה בנושא ביומימיקרי - מוצג בפניכם חדר בריחה בנושא ביומימיקרי. החדר מתאים לכיתה ט'-יב' ואפילו למבוגרים יותר. תוצר שפותח על ידי קבוצת סטודנטים מצטיינים מתכנית המצוינים (רג"ב-ראש גדול בהוראה) במכללה האקדמית לחינוך ע"ש  קיי בבאר שבע. עמוד הבית > יוזמות ייחודיות של מורים > פרויקטים ייחודיים של מורים

חוברת שאלות ממבחני הבגרות בביולוגיה, המסודרות לפי נושאים. באדיבות לוסי צמח, תיכון שש-שנתי בן-גוריון, פתח תקווה (יש צורך להתחבר לאתר בכדי לצפות בקובץ).  עמוד הבית > בחינות בגרות ומתכונת > בחינות לתכנית המותאמת תשע"ה > 043381 הבחינה העיונית המלאה (החל מתשע"ו) > 043381 - הבחינה המלאה -מתכונות

לקט פעילויות עתירות מדיה (תש"ף) - פעילויות במגוון נושאי הליבה וההעמקה, שפותחו על ידי מורים במסגרת השתלמויות להוראה עתירת מדיה. יש צורך להתחבר לאתר בכדי לצפות בקובץ. עמוד הבית > אסטרטגיות הוראה > פעילויות מתוקשבות > פעילויות מתוקשבות - חוצות נושאים

العربية לקט פעילויות עתירות מדיה בערבית - תש"ף - לקט של פעילויות עתירות מדיה בערבית, שחוברו בקהילת באר שבע, בהובלת מרים אבוגנאים ורבקה משגב. יש צורך להתחבר לאתר בכדי לצפות בקובץ. עמוד הבית > אסטרטגיות הוראה > פעילויות מתוקשבות > פעילויות מתוקשבות - חוצות נושאים

العربية חומרים שפותחו ותורגמו במסגרת הקהילות - חומרים שפותחו ותורגמו על ידי ריהאם קדאח ורימאח חאג', מובילות הקהילה הצפונית. יש צורך להתחבר לאתר בכדי לצפות בקובץ. עמוד הבית > אסטרטגיות הוראה > פעילויות מתוקשבות > פעילויות מתוקשבות - חוצות נושאים

שאלות ופעילויות שחוברו על ידי מורי ביולוגיה בנושא סוגיות אקלים סביבה ומגוון מינים במאה ה-21 - הקובץ המצורף, בעריכת דקלה גיש, הוא תוצר של השתלמות מורים שהתקיימה ב-2020 בנושא סוגיות אקלים, סביבה ומגוון מינים במאה ה-21. כחלק מההשתלמות, המורים ניסחו שאלות ולעיתים גם תשובות לשאלות (התשובות מופיעות בקובץ באדום) והציעו פעילויות הרלוונטיות לנושא ההרצאה אותן קיבצנו עבורכם, בתקווה שיגוונו ויעשירו את הוראת הנושא בכיתה. עמוד הבית > חומרים מהשתלמויות מרכז המורים > עדכון ידע מדעי 2020 > תוצרים

Genial.ly - כלי המאפשר יצירה של מצגות מיוחדות, אינטראקטיביות המכילות אינפוגרפיקות, מתוך מבחר תבניות מיוחדות, או ליצור מ"דף חלק". כלי זה מאפשר גם יצירה של חדרי בריחה. עמוד הבית > כלים דיגיטליים > הצגת מידע - חדש