אתר הכנס ה- 26 של מורי הביולוגיה, יוני תש"ף. באתר תוכלו למצוא את הקלטות כל ההרצאות והסדנאות שהתקיימו בכנס. חומרים וקבצים מסדנאות מורה למורה, נמצאות באתר, בקטגוריה "כנסים והשתלמויות". עמוד הבית > מפעילויות המרכז > כנסים והשתלמויות > חומרים מהשתלמויות מרכז המורים > חומרים מהשתלמות הקיץ תש"ף > חומרים מהכנס ומסדנאות מורה למורה. 

חומרים לקראת שבוע האקלים 2021 - פרוייקט העלאת המודעות להתחממות כדור הארץ, באדיבות ד"ר אורית לשם זוכוביצקי, מתיכון ליידי דייויס. ניתן למצוא את מצגת הפרוייקט, המכילה מידע לתלמידים, וכן מצגת תוצר לדוגמה. עמוד הבית > יוזמות יחודיות של מורים > פרוייקטים ייחודיים של מורים

חוברת בחינות הבגרות העיוניות ובחינות בגרות המעבדה של שנת תשע"ט, כולל דגם תשובות. החוברת כוללת גם דוגמאות לתשובות תלמידים לשאלון העיוני וניתוח שלהן. בחינות בגרות ומתכונות > בחינות לתכנית המותאמת תשע"ה > חוברות בחינות הבגרות בביולוגיה

תפיסות מורים בנושא סוגיות אקלים סביבה ומגוון מינים במאה ה-21, כפי שהועלו בהשתלמות עדכון ידע מדעי, תש"ף. על הוראת הביולוגיה > מחקרים בהוראת המדעים

יחידת הוראה בנושא חיסון - יחידת לימוד בפיתוח של ד"ר קרין הלוי-טוביאס. יחידת הוראה זו נועדה לשמש ערכת כלים למורים שתנגיש חומרי הוראה – למידה קיימים וחדשים מחד, ותמשיג את האופן בו מוטמעים ערכים ומיומנויות מאידך. יחידת ההוראה נכתבה במטרה להציע מגוון ועושר של חומרי לימוד, כך שתתאפשר למורה בחירה אישית והפעלת שיקול דעת מושכל. היחידה כוללות שילוב של תכנים עם פיתוח של אוריינות מדעית על פי מרכיבי "דמות הבוגר" ומתווה PISA. עמוד הבית > תוכן עיוני > נושאי ליבה > גוף האדם בדגש הומאוסטאזיס > גוף האדם בדגש הומאוסטאזיס - ריכוז חומרי עזר להוראה. 

יחידת הוראה בנושא הובלת חמצן בדם - ייחידת לימוד בפיתוחם של גור אריה לבני אלכסיד ומימונה ג'בארין. יחידת הוראה זו נועדה לשמש ערכת כלים למורים שתנגיש חומרי הוראה – למידה קיימים וחדשים מחד, ותמשיג את האופן בו מוטמעים ערכים ומיומנויות מאידך. יחידת ההוראה נכתבה במטרה להציע מגוון ועושר של חומרי לימוד, כך שתתאפשר למורה בחירה אישית והפעלת שיקול דעת מושכל. היחידה כוללות שילוב של תכנים עם פיתוח של אוריינות מדעית על פי מרכיבי "דמות הבוגר" ומתווה PISA. עמוד הבית > תוכן עיוני > נושאי ליבה > גוף האדם בדגש הומאוסטאזיס > גוף האדם בדגש הומאוסטאזיס - ריכוז חומרי עזר להוראה. 

יחידת הוראה בנושא החומרים שבונים את התא - יחידת לימוד בפיתוח של ד"ר קרין הלוי-טוביאס. יחידת הוראה זו נועדה לשמש ערכת כלים למורים שתנגיש חומרי הוראה – למידה קיימים וחדשים מחד, ותמשיג את האופן בו מוטמעים ערכים ומיומנויות מאידך. יחידת ההוראה נכתבה במטרה להציע מגוון ועושר של חומרי לימוד, כך שתתאפשר למורה בחירה אישית והפעלת שיקול דעת מושכל. היחידה כוללות שילוב של תכנים עם פיתוח של אוריינות מדעית על פי מרכיבי "דמות הבוגר" ומתווה PISA. עמוד הבית > תוכן עיוני > נושאי ליבה > התא - מבנה ופעילות > התא - מבנה ופעילות - ריכוז חומרי עזר להוראה

שומרים על הטבע - אגרת חודש אוגוסט של חטיבת מדע, ובה מידע מעניין בנושאים כמו זיהום אור, זכות הטבע למים שלו, ממשק אדם-חיות בר וסניטציה, וגם בנושא השפעת תנועת המינים בטבע על המגוון הביולוגי. עמוד הבית > תוכן עיוני > נושאי ליבה > אקולוגיה > אקולוגיה - מקורות מידע

אפליקציה ליצירת מצגות וידאו - TouchCast Pitch - הדרכה לשימוש ויצירה של מצגות וידאו, עשירות במדיה ומידע. הכלי מאפשר יצירת מצגות שבתוכן מוטמעים קישורים אינטראקטיבים לסרטונים, תמונות ואתרים אחרים, והכל בתוך "מסגרת" של סרטון וידאו. עמוד הבית > כלים דיגיטליים > עריכה של תמונות וסרטונים 

קישור לפעילויות עתירות מדיה, בהתאם לתוכנית הלימודים, פרי ליקוט של צוות ההדרכה תש"ף – תשפ"א. (דוגמה הוצגה במפגש עם מפמ"ר ביולוגיה): 

  1. תכנית הלימודים – פרקי העמקה – משולבת פעילויות עתירות מדיה. עמוד הבית > תוכן עיוני > נושאי העמקה
  2. תכנית הלימודים – גוף האדם – משולבת פעילויות עתירות מדיה. עמוד הבית > תוכן עיוני > נושאי ליבה > גוף האדם בדגש הומאוסטאזיס > גוף האדם בדגש הומאוסטאזיס - רצפי הוראה ומערכי שיעור
  3. תכנית הלימודים – אקולוגיה – משולבת פעילויות עתירות מדיה. עמוד הבית > תוכן עיוני > נושאי ליבה > אקולוגיה > אקולוגיה - רצפי הוראה ומערכי שיעור
  4. תכנית הלימודים – התא – משולבת פעילויות עתירות מדיה.  עמוד הבית > תוכן עיוני > נושאי ליבה > התא - מבנה ופעילות > התא - מבנה ופעילות - רצפי הוראה ומערכי שיעור

יש להכנס באמצעות שם המשתמש והסיסמה שלכם על מנת לראות את הקבצים. 

 למידה מרחוק – מחשבות אתגרים והצעות: מצגת שהכין צוות ההדרכה תש"ף - תשפ"א, ובו מצויינים אתגרים שונים שיכולים לעלות לקראת ובמהלך ההוראה המקוונת, בעת ביצוע ההערכה מקוונת. בקובץ תמצאו רעיונות להתמודד עם האתגרים הללו, וכן קישורים רלוונטיים.  עמוד הבית > אסטרטגיות הוראה > פעילויות מתוקשבות > פעילויות מתוקשבות - חוצות נושאים

מצגת עיקרי הדברים במפגש המורים, 4.8.2020: המצגת כוללת את עיקרי הדברים שעלו במפג"ש עם מפמ"ר ביולוגיה, ד"ר אירית שדה, לקראת שנת הלימודים תשפ"א. המצגת כוללת התייחסות לאתר המפמ"ר החדש ולפיתוח מקצועי. עמוד הבית > מפעילויות המרכז > חדשות מהמרכז הארצי

מכתב למנהלים - היערכות לשנת הלימודים תשפ"א במעבדות המדעים. עמוד הבית > מפעילויות המרכז > חדשות מהמרכז הארצי

חדר בריחה בנושא ביומימיקרי - מוצג בפניכם חדר בריחה בנושא ביומימיקרי. החדר מתאים לכיתה ט'-יב' ואפילו למבוגרים יותר. תוצר שפותח על ידי קבוצת סטודנטים מצטיינים מתכנית המצוינים (רג"ב-ראש גדול בהוראה) במכללה האקדמית לחינוך ע"ש  קיי בבאר שבע. עמוד הבית > יוזמות ייחודיות של מורים > פרויקטים ייחודיים של מורים

חוברת שאלות ממבחני הבגרות בביולוגיה, המסודרות לפי נושאים. באדיבות לוסי צמח, תיכון שש-שנתי בן-גוריון, פתח תקווה (יש צורך להתחבר לאתר בכדי לצפות בקובץ).  עמוד הבית > בחינות בגרות ומתכונת > בחינות לתכנית המותאמת תשע"ה > 043381 הבחינה העיונית המלאה (החל מתשע"ו) > 043381 - הבחינה המלאה -מתכונות

לקט פעילויות עתירות מדיה (תש"ף) - פעילויות במגוון נושאי הליבה וההעמקה, שפותחו על ידי מורים במסגרת השתלמויות להוראה עתירת מדיה. יש צורך להתחבר לאתר בכדי לצפות בקובץ. עמוד הבית > אסטרטגיות הוראה > פעילויות מתוקשבות > פעילויות מתוקשבות - חוצות נושאים

العربية לקט פעילויות עתירות מדיה בערבית - תש"ף - לקט של פעילויות עתירות מדיה בערבית, שחוברו בקהילת באר שבע, בהובלת מרים אבוגנאים ורבקה משגב. יש צורך להתחבר לאתר בכדי לצפות בקובץ. עמוד הבית > אסטרטגיות הוראה > פעילויות מתוקשבות > פעילויות מתוקשבות - חוצות נושאים

العربية חומרים שפותחו ותורגמו במסגרת הקהילות - חומרים שפותחו ותורגמו על ידי ריהאם קדאח ורימאח חאג', מובילות הקהילה הצפונית. יש צורך להתחבר לאתר בכדי לצפות בקובץ. עמוד הבית > אסטרטגיות הוראה > פעילויות מתוקשבות > פעילויות מתוקשבות - חוצות נושאים

שאלות ופעילויות שחוברו על ידי מורי ביולוגיה בנושא סוגיות אקלים סביבה ומגוון מינים במאה ה-21 - הקובץ המצורף, בעריכת דקלה גיש, הוא תוצר של השתלמות מורים שהתקיימה ב-2020 בנושא סוגיות אקלים, סביבה ומגוון מינים במאה ה-21. כחלק מההשתלמות, המורים ניסחו שאלות ולעיתים גם תשובות לשאלות (התשובות מופיעות בקובץ באדום) והציעו פעילויות הרלוונטיות לנושא ההרצאה אותן קיבצנו עבורכם, בתקווה שיגוונו ויעשירו את הוראת הנושא בכיתה. עמוד הבית > חומרים מהשתלמויות מרכז המורים > עדכון ידע מדעי 2020 > תוצרים

Genial.ly - כלי המאפשר יצירה של מצגות מיוחדות, אינטראקטיביות המכילות אינפוגרפיקות, מתוך מבחר תבניות מיוחדות, או ליצור מ"דף חלק". כלי זה מאפשר גם יצירה של חדרי בריחה. עמוד הבית > כלים דיגיטליים > הצגת מידע - חדש