אתר הכנס ה- 26 של מורי הביולוגיה, יוני תש"ף. באתר תוכלו למצוא את הקלטות כל ההרצאות והסדנאות שהתקיימו בכנס. חומרים וקבצים מסדנאות מורה למורה, נמצאות באתר, בקטגוריה "כנסים והשתלמויות". עמוד הבית > מפעילויות המרכז > כנסים והשתלמויות > חומרים מהשתלמויות מרכז המורים > חומרים מהשתלמות הקיץ תש"ף > חומרים מהכנס ומסדנאות מורה למורה. 

חומרים לקראת שבוע האקלים 2021 - פרוייקט העלאת המודעות להתחממות כדור הארץ, באדיבות ד"ר אורית לשם זוכוביצקי, מתיכון ליידי דייויס. ניתן למצוא את מצגת הפרוייקט, המכילה מידע לתלמידים, וכן מצגת תוצר לדוגמה. עמוד הבית > יוזמות יחודיות של מורים > פרוייקטים ייחודיים של מורים

חוברת בחינות הבגרות העיוניות ובחינות בגרות המעבדה של שנת תשע"ט, כולל דגם תשובות. החוברת כוללת גם דוגמאות לתשובות תלמידים לשאלון העיוני וניתוח שלהן. בחינות בגרות ומתכונות > בחינות לתכנית המותאמת תשע"ה > חוברות בחינות הבגרות בביולוגיה

תפיסות מורים בנושא סוגיות אקלים סביבה ומגוון מינים במאה ה-21, כפי שהועלו בהשתלמות עדכון ידע מדעי, תש"ף. על הוראת הביולוגיה > מחקרים בהוראת המדעים

יחידת הוראה בנושא חיסון - יחידת לימוד בפיתוח של ד"ר קרין הלוי-טוביאס. יחידת הוראה זו נועדה לשמש ערכת כלים למורים שתנגיש חומרי הוראה – למידה קיימים וחדשים מחד, ותמשיג את האופן בו מוטמעים ערכים ומיומנויות מאידך. יחידת ההוראה נכתבה במטרה להציע מגוון ועושר של חומרי לימוד, כך שתתאפשר למורה בחירה אישית והפעלת שיקול דעת מושכל. היחידה כוללות שילוב של תכנים עם פיתוח של אוריינות מדעית על פי מרכיבי "דמות הבוגר" ומתווה PISA. עמוד הבית > תוכן עיוני > נושאי ליבה > גוף האדם בדגש הומאוסטאזיס > גוף האדם בדגש הומאוסטאזיס - ריכוז חומרי עזר להוראה. 

יחידת הוראה בנושא הובלת חמצן בדם - ייחידת לימוד בפיתוחם של גור אריה לבני אלכסיד ומימונה ג'בארין. יחידת הוראה זו נועדה לשמש ערכת כלים למורים שתנגיש חומרי הוראה – למידה קיימים וחדשים מחד, ותמשיג את האופן בו מוטמעים ערכים ומיומנויות מאידך. יחידת ההוראה נכתבה במטרה להציע מגוון ועושר של חומרי לימוד, כך שתתאפשר למורה בחירה אישית והפעלת שיקול דעת מושכל. היחידה כוללות שילוב של תכנים עם פיתוח של אוריינות מדעית על פי מרכיבי "דמות הבוגר" ומתווה PISA. עמוד הבית > תוכן עיוני > נושאי ליבה > גוף האדם בדגש הומאוסטאזיס > גוף האדם בדגש הומאוסטאזיס - ריכוז חומרי עזר להוראה. 

יחידת הוראה בנושא החומרים שבונים את התא - יחידת לימוד בפיתוח של ד"ר קרין הלוי-טוביאס. יחידת הוראה זו נועדה לשמש ערכת כלים למורים שתנגיש חומרי הוראה – למידה קיימים וחדשים מחד, ותמשיג את האופן בו מוטמעים ערכים ומיומנויות מאידך. יחידת ההוראה נכתבה במטרה להציע מגוון ועושר של חומרי לימוד, כך שתתאפשר למורה בחירה אישית והפעלת שיקול דעת מושכל. היחידה כוללות שילוב של תכנים עם פיתוח של אוריינות מדעית על פי מרכיבי "דמות הבוגר" ומתווה PISA. עמוד הבית > תוכן עיוני > נושאי ליבה > התא - מבנה ופעילות > התא - מבנה ופעילות - ריכוז חומרי עזר להוראה

שומרים על הטבע - אגרת חודש אוגוסט של חטיבת מדע, ובה מידע מעניין בנושאים כמו זיהום אור, זכות הטבע למים שלו, ממשק אדם-חיות בר וסניטציה, וגם בנושא השפעת תנועת המינים בטבע על המגוון הביולוגי. עמוד הבית > תוכן עיוני > נושאי ליבה > אקולוגיה > אקולוגיה - מקורות מידע