טיוטת חוברת בחינות הבגרות העיוניות ובחינות בגרות המעבדה של שנת תשע"ט, כולל דגם תשובות. החוברת כוללת גם דוגמאות לתשובות תלמידים לשאלון העיוני וניתוח שלהן. בחינות בגרות ומתכונות > בחינות לתכנית המותאמת תשע"ה > חוברות בחינות הבגרות בביולוגיה

בגרות קיץ תשע"ט, שאלון 043381. עמוד הבית > בחינות בגרות ומתכונת > בחינות לתכנית המותאמת תשע"ה > 043381 הבחינה העיונית המלאה (החל מתשע"ו) > 043381 - הבחינה המלאה -בגרויות

מצגת פתרון בעיות וטעויות בגרות עיונית בביולוגיה 2019, רענן דונוביץ. בקובץ זה נמצא ניתוח בחינת הבגרות העיונית בביולוגיה, קיץ 2019. הניתוח בוצע באדיבותו של המורה רענן דונוביץ, ויכול להוות תוספת לניתוח המופיע בחוברת בחינות הבגרות המלאה. בחינות בגרות ומתכונות > בחינות לתכנית המותאמת תשע"ה > בחינה עיונית מלאה (החל מתשעו) 043381

מחזור החיים של נגיף הקורונה. תרגיל שבנה רענן דונוביץ. תרגיל זה בא ללמד ולסכם את מחזור החיים של ווירוס הקורונה תוך התבססות על פרק מ-DNA לחלבון ומידע בסיסי על מבנה ווירוס ומחזור חייו. תוכן עיוני > נושאי העמקה > חיידקים ונגיפים בגוף האדם > חיידקים ונגיפים בגוף האדם - ריכוז חומרי עזר להוראה. 

"מרוב עצים לא רואים את היער" - טיפים לעבודה במעבדה. יוזמה מבורכת של המורה נעמי ירון, שיצרה לתלמידיה במקום בחינת המתכונת מצגת ודף עבודה אותו ישלחו למורה. שימו לב, קיים קובץ נוסף, המלווה מצגת זו. לדף עבודה זה קיים גם דף תשובות למורה. תוכן מעשי > מעבדה > על העבודה וההוראה במעבדה. 

מעבדה יבשה - קטלאז ונשימה תאית. מבוססת על בגרות המעבדה בקיץ תשע"ו, באדיבות יפעת ויצמן. תוכן מעשי > מעבדה > מעבדות יבשות

קורס MOOC: רבייה מינית - ממולקולות ועד פיליםספר הקורס, המועבר על ידי פרופסור מיכאל ברנדייס. את הקורס מלווים גם סרטונים שונים, הזמינים לצפייה. ספרים דיגיטליים > ספרים בשפה העברית