המעוניינים להכיר כלי שיכול לסייע להתמודד עם עומס גדול של תרגילים ומשימות מורכבות לבדיקה, מוזמנים לבדוק את כרטא.

כרטא מאפשרת משוב מהיר על מפות מושגים פתוחות, עליהן גם תוכלו לתת ציונים.  פרטים נוספים וקישור לסדנאות היכרות בעמוד הפיילוט של כרטא עם משרד החינוך - מפות מושגים ככלי להבניית ידע.