טוען...

תיקייה חוברות בחינות הבגרות בביולוגיה

pdf תשע"ח חוברת בחינות הבגרות בביולוגיה (2018) נפוץ

חוברת המכילה את בחינות הבגרות, העיונית והמעשית לשנת תשעח, 2018, כולל שאלונים, מחוונים, תשובות לדוגמה וניתוחן.

נושא הקטע המחקרי: תקשורת בין צמחים

בחינות בגרות ומתכונת>חוברות בחינות בגרות

pdf תשע"ז חוברת בחינות הבגרות בביולוגיה (2017) נפוץ

חוברת המכילה את בחינות הבגרות, העיונית והמעשית לשנת תשעז, 2017, כולל שאלונים, מחוונים, תשובות לדוגמה וניתוחן.

נושא הקטע המחקרי:התנהגות הורית

בגרות תשע"ז, תשובונים

pdf תשע"ו חוברת בחינות הבגרות בביולוגיה (2016) נפוץ

חוברת המכילה את בחינות הבגרות, העיונית והמעשית לשנת תשעו, 2016, כולל שאלונים, מחוונים, תשובות לדוגמה וניתוחן.

נושא הקטע המחקרי: האם כדאי לצרוך ממתיקים מלאכותיים?

בגרות תשע"ו, תשובונים

pdf תשע"ד חוברת בחינות הבגרות בביולוגיה (2014) נפוץ

חוברת המכילה את בחינות הבגרות, העיונית והמעשית לשנת תשעד, 2014, כולל שאלונים, מחוונים, תשובות לדוגמה וניתוחן.

בגרות תשע"ד, תשובונים

pdf תשע"ה חוברת בחינות הבגרות בביולוגיה (2015) נפוץ

חוברת המכילה את בחינות הבגרות, העיונית והמעשית, כולל שאלונים, מחוונים, תשובות לדוגמה וניתוחן

כמו כן, מצורף קובץ בו מוצגות אפשרויות לטיפול בתפיסות שגויות וקשיים של תלמידים כפי שעולה מתשובותיהם בבחינת הבגרות.

בגרות תשע"ה, תשובונים

מסמךטיפול בתפיסות שגויות - בחינת הבגרות בביולוגיה תשע"ה (2016)(42 KB)

pdf תשע"ט חוברת בחינות הבגרות בביולוגיה (2019) נפוץ

Tagged in אפריל 2020

חוברת בחינות הבגרות העיוניות ובחינות בגרות המעבדה של שנת תשע"ט, כולל דגם תשובות. החוברת כוללת גם דוגמאות לתשובות תלמידים לשאלון העיוני וניתוח שלהן.

נושא הקטע המחקרי:הצדפה הכחולה – מקור השראה מן הטבע

בגרויות ומתכונות>חוברות בחינות הבגרות בביולוגיה

pdf תשפ"א חוברת בחינות הבגרות בביולוגיה (2021) נפוץ

חוברת המכילה את בחינות הבגרות העיוניות לשנת תשפ"א, 2021, כולל שאלונים, מחוונים, תשובות לדוגמה וניתוחן.

נושא הקטע המחקרי:אקולוגיה: השפעות של ייעור באזורים צחיחים למחצה על האקלים

בגרות תשפ"א, תשובונים

בגרויות ומתכונות>חוברות בחינות הבגרות בביולוגיה

pdf תש"ף חוברת בחינות הבגרות בביולוגיה (2020) נפוץ

חוברת המכילה את בחינות הבגרות העיוניות לשנת תש"ף, 2020, כולל שאלונים, מחוונים, תשובות לדוגמה וניתוחן.

נושא ניתוח המחקר המדעי:מערכת החיסון, שומנים ומה שביניהם

בגרות תש"ף, תשובונים

בגרויות ומתכונות>חוברות בחינות הבגרות בביולוגיה

pdf תשפ"ב חוברת בחינות הבגרות בביולוגיה (2022) נפוץ

חוברת המכילה את בחינות הבגרות העיוניות והמעשיות לשנת תשפ"ב, 2022, כולל שאלונים, מחוונים, תשובות לדוגמה וניתוחן.

נושא הקטע המחקרי:מחסום לתעלה - ואולי למחלה

בגרות תשפ"ב, תשובונים

בגרויות ומתכונות>חוברות בחינות הבגרות בביולוגיה

pdf תשפ"ג חוברת בחינות הבגרות בביולוגיה (2023) נפוץ

חוברת המכילה את בחינות הבגרות העיוניות והמעשיות לשנת תשפ"ג, 2023, כולל שאלונים, מחוונים, תשובות לדוגמה וניתוחן.

נושא הקטע המחקרי:לא רק עם הזרם — הפריה בים

בגרות תשפ"ג, תשובונים

בגרויות ומתכונות>חוברות בחינות הבגרות בביולוגיה