טוען...

תיקייה מעבדות יבשות

מסמך תגלית מדעית - היכנסו לנעלי החוקרים הגדולים (2017) נפוץ

נדב שי

דף עבודה המתייחס לגילוי הפניצילין והוא מבוסס על סיפור הגילוי האמיתי על ידי אלכסנדר פלמינג בשנת 1928. דף העבודה ערוך כמעבדה יבשה המתארת גידול חיידקים בצלחת שהזדהמה בפטריה. דף העבודה נכתב בדגש על מיומנויות חקר.

מיקרואורגניזמים, מיומנויות חקר, מעבדה יבשה, תגליות פורצות דרך , פלמינג, צלחת פטרי, מושבות, זיהום, פניצלין, פטריה, פניציליום, חשיבת חקר

מסמך العربية לקט מעבדות יבשות לתרגול (2017) נפוץ

מורי ההשתלמות המחוזית בקה אל ג'רביה תשע"ז, בהנחייתן של מנאל ותד ולאנא שוקייר

הלקט כולל 9 מעבדות יבשות. שבע מהן בנושא אנזימים, אחת בנושא נשימה תאית ואחת בנושא החמצת מלפפונים.
חלק מהמעבדות עובדו על פי בחינות בגרות במעבדה 5 י"ל, חלק אחר כדפי עבודה שעובדו ממגוון מקורות.