תהליכים בנביטה (משתנים תלויים)

 מדדים (משתנים תלויים)פירוט דרך המדידה עוצמת תהליך הנשימהשינוי בצבעי אינדיקטורים בעקבות השתנות חומציות הסביבה  1. שינוי בריכוז...
 ראו: טיפים כלליים לניסויי נביטה (3), כולל הצעה להצגת תוצאות (בסוף קובץ הטיפים)מדדים (משתנים תלויים)פירוט דרכי המדידה אחוז נביטהמספר זרעים שנבטו מתוך כמות...
 מדדים (משתנים תלויים)פירוט דרכי המדידה  טיפ: מומלץ לאסוף נתונים של משתנה זה בהפרשי זמן קטנים לאורך תקופת הגידול משקל...