מדדים

(משתנים תלויים)

פירוט דרך המדידה 

עוצמת תהליך הנשימה

שינוי בצבעי אינדיקטורים בעקבות השתנות חומציות הסביבה

 
1. שינוי בריכוז ה-CO2
א. שימוש באינדיקטור ברומו תימול כחול המשנה צבעו בריכוזיCO2 שונים. ניתן להשוות את צבע האינדיקטור לסקלה של צבעים מוכנה מראש. ראו: בדיקת קצב פוטוסינתזה על פי כמות ה- CO2  בתמיסה באמצעות אינדיקטור ברומתימול-כחול (32)
ב. שימוש באינדיקטור פנול אדום וטיטרציה עם תמיסת NaOH.  ראו: בדיקת קצב הנשימה - על פי כמות ה-CO2   בעזרת אינדיקטור פנול אדום (33)
ג. שימוש באינדיקטור פנול פתלאין למדידת משך הזמן הדרוש להיעלמות צבע האינדיקטור בתמיסת NaOH.  ראו: בדיקת קצב הנשימה - על פי ה-CO2 שנפלט באמצעות פנול פטלאין (16) 
2. שינוי בריכוז ה- O2
שינוי מיקום טיפה בפיפטה המחוברת למבחנה סגורה בה מתקיים תהליך הנשימה של הזרעים. ראו: בדיקת קצב הפוטוסינתזה - על פי נפח החמצן שנפלט (29)
 
פעילות אנזימטית
1. פעילות האנזים עמילאז
מעקב אחר פירוק עמילן במיצוי זרעים באמצעות היעלמות צבע בנוכחות יוד. ראו: בדיקת פעילות עמילאז (בזרעים נובטים (37)
 
2. פעילות האנזים קטלאז
מדידת קצב תגובה / רמת חמצן נפלט לאחר הוספת מי חמצן על ידי:
א. מדידת גובה/נפח קצף בכלי הניסוי (מבחנה, משורה)
ב. מדידת משך זמן בעבוע ויצירת קצף בכלי הניסוי
ג. מדידת טמפרטורה התחלתית וסופית בכלי הניסוי  ראו: (26) בדיקת פעילות קטלאז על ידי טיטרציה של מי החמצן שנותרו עםKMnO4    וגם: בדיקת פעילות קטלאז על ידי כמות הקצף שנוצר (27)
 
 חיוניות זרעים