קנאביס רפואי - צמח המחלוקת: מערך שעור, הכולל מצגת וכרטיסיות מידע, באדיבותה של מירב ברילנט, מתיכון המושבה בזכרון יעקב. תוכן עיוני > נושאי ליבה > גוף האדם בדגש הומאוסטזיס > גוף האדם בדגש הומאוסטזיס - ריכוז חומרי עזר להוראה. 

עלון מורי הביולוגיה ומורי מדעי הסביבה: גליון 199, בנושא שינויי אקלים וגליון 200, בנושא מגיפת COVID19. מפעילויות המרכז > עלון המורים לביולוגיה ולמדעי הסביבה