• שלוש מצגות בנושא "איך אנו לומדים" הוכנסו למדור ביולוגיה של האדם בדגש הומאוסטאזיס - מצגות וסרטונים. שתי מצגות (מבנה המוח וזיכרון) מבוססות על הקורס "ביחד ולחוד - מסע לימוד על פעילות המוח", בהנחיית ד"ר אורית פורמן, ומצגת נוספת - פיאזה, קונסטרוקטיביזם ולמידה חוץ כיתתית. תודה רבה לנעמי ירון על שלוש המצגות מאירות העיניים. המצגות הוכנסו "למורים בלבד". 

  • בחלון "ביולוגיה ברשת > הרצאות ברשת > הרצאות בנושא גוף האדם" הוכנסה הרצאתה של טל אירםיסודות מדעי המוח. ההרצאה פתחה קורס שניתן לקראת תחרות Brain Bee - תחרות מדעי המוח של ישראל. הוכנס גם קישור למצגת שלוותה את ההרצאה (במדור מבוא לביולוגיה של האדם - מצגות וסרטונים - למורים בלבד.)