טוען...

תיקייה תחרויות ופעילויות חוץ בית ספריות

pdf (2019) תחרות צילומי מעבדה וטבע למורות ומורי הביולוגיה* תשע"ט נפוץ

רכזת התחרות: עליזה גורן

מטרות התחרות: עידוד התבוננות , צפייה וחקירה של תופעות ביולוגיות -אקולוגיות. · · הצגת מושגים, תופעות ותהליכים ביולוגיים – אקולוגים בטבע ובמעבדה. · · חיבור בין עולם התוכן הביולוגי-אקולוגי והשיתוף בין מורי הביולוגיה.

מועד אחרון לשליחת התמונה לתחרות ז' אייר תשע"ט 12.05.19

pdf .תחרות מדעי המוח של ישראל - Brain Bee Israel 2019 נפוץ

ההרשמה בעיצומה!
תחרות Brain Bee היא תחרות בינלאומית בנושא מדעי המוח לתלמידי תיכון.

פרטים על התחרות עצמה, לוחות הזמנים, חומר הלימוד, הרשמה לתחרות ועוד.

pdf .תחרות פרס המים של שטוקהולם תשע"ח (2018) נפוץ

הסבר על התחרות ותכניה, טופס הגשת מועמדות ופירוט תנאי ההשתתפות והקריטריונים לשיפוט. מצורף גם סיכום תחרות  המים של שנת 2017.

רישום המועמדות מתבצע עד 28.2.18. על העבודה הכרוכה להגיע למשרדי התחרות עד 31.03.18  .

pdf סיכום כנס ארצי לעבודות גמר לשנת תשע"ז (2017) נפוץ

ד"ר אורני מרבאום סלנט, מנהלת תוכנית אלפא, ותכנית עבודות גמר 

במסמך מוצגים ההישגים בתחרות עבודות הגמר בשנת תשע"ז, כולל שמות הזוכים.

שימו לב - במקום הראשון זכתה תלמידה מתחום הביולוגיה.

pdf קול קורא לתחרות ארצית של עבודות גמר בנושא סביבה וקיימות לשנת תשע"ח נפוץ

אוניברסיטת בן גוריון באמצעות 'קמפוס ירוק', המשרד להגנת הסביבה

מוזמנים להגיש הצעות ובקשות תלמידי י"ב אשר הגישו את עבודתם לאישור כנדרש על ידי משרד החינוך. 

המועד האחרון להגשת מועמדות לתחרות הוא 30.3.2018.

 

default קול קורא לתחרות מדענים ומפתחים צעירים 2018 נפוץ

התתרות מבוססת על פרויקטים מדעיים או טכנולוגיים, ומיועדים לתלמידי תיכון בכתות י-יב המכינים עבודת מחקר.

תאריך אחרון רישום - 31 באוקטובר 2017.

במסמך פרטים על התחרות, למי מיועדת, לוח הזמנים ותנאי השתתפות.