טוען...

תיקייה על העבודה וההוראה במעבדה

מסמך لعربية מצגת מסכמת לקראת בחינת הבגרות במעבדה (2018) נפוץ

لعربية  מצגת מסכמת לקראת בחינת הבגרות במעבדה (2018)

שאדיה עואודה, למיס איוב
המצגת כוללת הצגת מיומנויות החקר המופיעות בבחינת הבגרות במעבדה, התייחסות מפורטת לכל מיומנות, הצגת תשובות שגויות של תלמידים בהקשר לכל מיומנות. 
המיומנויות אליהן מתייחסת המצגת: ניסוח השערה, הצגת נתונים בטבלה ובגרף, בקרה בניסוי וגורמים קבועים- זיהוי והבנת החשיבות במערך הניסוי.

.