טוען...

תיקייה ביוחקר - נהלים, הנחיות וכלים

מסמכים

מסמך !!! הוראות בטיחות ומגבלות בעבודה המעשית בביולוגיה (2018) נפוץ

הפיקוח על הוראת הביולוגיה

במסמך תמצאו את ריכוז כל ריכוז הוראות הבטיחות והמגבלות בחלק המעשי של הוראת הביולוגיה, מחולקים לפי נושאים.

מסמך ביוחקר - הנחיות להערכה בית ספרית תשע"ז (2016) נפוץ

הפיקוח על הוראת הביולוגיה    עריכה: דבורה שפירא

קובץ הנחיות ובו הפרקים הבאים: על עבודת החקר למורה, לתלמיד, העבודה הכתובה, הערכה אישית של התלמיד, סיור ונספחים, מקורות מידע - אמינות, דיווח והפניה.

קובץ אקסל מתאים (היקף היחידה 30%)

default גיליון אקסל לחישוב ציון העבודה הכתובה והציון הסופי תשע"ז - (2016 ) נפוץ

אילנה אדר, דבורה שפירא

3 גליונות אקסל: הערכת העבודה הכתובה בביוחקר (2 או 3 תלמידים בקבוצה), וגיליון לחישוב הציון הסופי בביוחקר.

default العربية ביוחקר - הנחיות להערכה בית ספרית תשעז (2016) נפוץ

הפיקוח על הוראת הביולוגיה    עריכה: דבורה שפירא    תרגום: ד"ר מאג'ד יאסין

קובץ הנחיות ובו הפרקים הבאים: על עבודת החקר למורה, לתלמיד, העבודה הכתובה, הערכה אישית של התלמיד, סיור ונספחים, מקורות מידע - אמינות, דיווח והפניה.

קובץ אקסל מתאים בערבית (היקף היחידה 30%)

default العربية גיליון אקסל לחישוב ציון העבודה הכתובה והציון הסופי תשע"ז (2016) נפוץ

אילנה אדר, דבורה שפירא   תרגום: ד"ר מאג'ד יאסין

3 גליונות אקסל: הערכת העבודה הכתובה בביוחקר (2 או 3 תלמידים בקבוצה), וגיליון לחישוב הציון הסופי בביוחקר.