טוען...

Folder ביוחקר - נהלים, הנחיות וכלים

מסמכים

מסמך ביוחקר - הנחיות להערכה בית ספרית תשע"ז (2016) נפוץ

הפיקוח על הוראת הביולוגיה    עריכה: דבורה שפירא

קובץ הנחיות ובו הפרקים הבאים: על עבודת החקר למורה, לתלמיד, העבודה הכתובה, הערכה אישית של התלמיד, סיור ונספחים, מקורות מידע - אמינות, דיווח והפניה.

קובץ אקסל מתאים (היקף היחידה 30%)

default גיליון אקסל לחישוב ציון העבודה הכתובה והציון הסופי תשע"ז - (2016 ) נפוץ

אילנה אדר, דבורה שפירא

3 גליונות אקסל: הערכת העבודה הכתובה בביוחקר (2 או 3 תלמידים בקבוצה), וגיליון לחישוב הציון הסופי בביוחקר.

default العربية ביוחקר - הנחיות להערכה בית ספרית תשעז (2016) נפוץ

הפיקוח על הוראת הביולוגיה    עריכה: דבורה שפירא    תרגום: ד"ר מאג'ד יאסין

קובץ הנחיות ובו הפרקים הבאים: על עבודת החקר למורה, לתלמיד, העבודה הכתובה, הערכה אישית של התלמיד, סיור ונספחים, מקורות מידע - אמינות, דיווח והפניה.

קובץ אקסל מתאים בערבית (היקף היחידה 30%)

default العربية גיליון אקסל לחישוב ציון העבודה הכתובה והציון הסופי תשע"ז (2016) נפוץ

אילנה אדר, דבורה שפירא   תרגום: ד"ר מאג'ד יאסין

3 גליונות אקסל: הערכת העבודה הכתובה בביוחקר (2 או 3 תלמידים בקבוצה), וגיליון לחישוב הציון הסופי בביוחקר.