טוען...

תיקייה ביוחקר - חומרי עזר להוראה

pdf אוגדן עבודות מורים בעקבות הקורס המקוון: מה הצמח יודע? (2017) נפוץ

עריכת האוגדן: נדב שי

שמות המרצים בקורס: פרופ' דני חיימוביץ', ד"ר אביבה כץ

החומרים העיוניים של הקורס נגישים במקורות הבאים:

אוגדן זה מסכם חלק ממטלות הסיום של מורי ביולוגיה אשר השתתפו בקורס המקוון "מה הצמח יודע" בשנת 2017. האוגדן מכיל ניסויים מקדימים בנושאים הבאים: השפעת אור על צמחים, השפעת הורמונים על צמחים, התמצאות צמחים במרחב ותגובת צמחים למגע ולאור. בנוסף לכך האוגדן מכיל הצעות לחלופה לביוחקר, והצעות לשילוב תכני הקורס בתכנית הלימודים. 
לתשומת לב - הניסויים המקדימים שמופיעים באוגדן נערכו מהמטלות המסכמות של המורים שהשתתפו בקורס. ההצעות לא נוסו בפועל. יש לנסות את ההצעות במעבדה לפני שמבצעים אותן עם התלמידים ולבצע התאמות (סוג הצמח, טכניקות ניסוי, מספר ימי ניסוי וכו').

להורדה כקובץ וורד: ma_hatsemach_yodea_-_avodot_morim_2017.docx

מסמך איך למדוד מה ולמה? (2001) נפוץ

עמינדב ברנשטיין

מדידת נתונים אביוטיים רלבטיים בשדה.

ביוחקר, חומרי עזר להוראה, טמפרטורה, אור, מליחות, לחות אוויר, מים בקרקר, חומר אורגני בקרקע, חמצן מומס, ניסויי שדה מבוקרים

default אתר מכ"ם לביוחקר נפוץ

מכ"ם לביוחקר הוא אתר אינטראקטיבי ב-Moodle, המסייע בהוראה ולמידה של כתיבה מדעית ומלווה את תהליך כתיבת עבודת החקר. האתר פותח במסגרת תכנית רוטשילד-ויצמן, המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע.
באתר מכ"ם לביוחקר תמצאו פעילויות שונות ומגוונות המחולקות לפי פרקי העבודה וכן פלטפורמה לכתיבת העבודה, המתאימה לדרישות החדשות של עבודת החקר.
ניתן להתרשם מהאתר גם באמצעות הסרטון הבא (7 דקות).  באתר פועל גם פורום למורי הביוחקר לשאלות, הצעות ושיתוף פעולה.
על מנת לרשום את תלמידי הכיתה למכ"ם לביוחקר יש למלא את פרטי התלמידים בקובץ המצורף. את הקובץ המלא יש לשלוח למייל: macambioheker16@gmail.com

מסמך בדיקת שאלות מחקר של תלמידים - פעילות פתיחה לביוחקר נפוץ

תרגיל לבחינה של 13 שאלות חקר בצירוף קריטריונים לבדיקה. מצורפות גם הערות לאחר הבדיקה.

ביוחקר, חומרי עזר להוראה, ניסוח שאלת חקר, הגדרת משתנה תלוי / בלתי תלוי, משתנה מדיד / כמותי

מסמך ביוחקר אקטואלי (2018) נפוץ

אסתר כהן, מצגת שלוותה שעור במסגרת צו 8 - למידה בחירום - של משרד החינוך.

פעילות סביב כתבות קצרות אקטואליות שהופיעו באמצעי התקשורת, ועוסקת בשאלות חקר ובדרך לבדיקתן.
בשעור משולבת גם התייחסות לעבדת הביוחקר של התלמידים בכתה, תוך כדי קישורים באמצעות ברקודים, וקשורים אחרים לעבודות התלמידים.
המצגת לוותה הרצאה מתוקשבת.

ביוחקר>חומרי עזר לביוחקר, כלים דיגיטליים, ברקוד, אקטואליה, שעור מתוקשב

מסמך ביוחקר כיתתי בנושא נביטה נפוץ

חנה דרורי, רחל מאיר

על עריכת ביוחקר בנושא-על כיתתי.

ביוחקר, חומרי עזר להוראה, ניסויים, טיפים / מקורות מידע לניסויי נביטה, שיטות הנבטה, ניסויים מקדימים לניסויי נביטה

pdf ביומימיקרי: הטבע כמרחב למציאת פתרונות (2016) נפוץ

ד"ר יעל הלפמן כהן - ריאיון

חיקוי תכונות של יצורים חיים פותח עולם שלם של חדשנות ויזמות, יחד עם ערכי שמירה על הטבע וקיימות. בעיניים ביומימטיות מקבלים הערכים הללו משמעות מעשית, אפילו דרך חיים. ההטמעה של ענף הביומימיקרי בחינוך והוראה נראית מבטיחה. ד"ר יעל הלפמן-כהן היא מהנדסת שרואה בענף זה פתח של עידן חדש. בריאיון היא פורשת את החזון של ארגון הביומימיקרי שהיא מנהלת, ומשאירה הרבה מקום לאופטימיות.

עלון 192, ביומימיקרי, ביולוגיה והנדסה, סביבה

pdf ביומימקרי זה בטבע שלנו (2016) נפוץ

עינת מקוב

בקריית החינוך אורט בנימינה לומדים ביומימיקרי בשכבת ט' כתכנית מסודרת ומובנית. התכנית היא פרי עבודה מאומצת, שכללה שלבי הכנה ממושכים,והנה אבן דרך במסלול לתכניות העתידיות של בית הספר.

עלון 192, ביומימיקרי, תכנית לימודים, יזמות, יצירתיות, סביבה

מסמך דף עזר לתכנון ניסוי נפוץ

המלצה לדרך לארגון תכנון הניסוי בשלבים הראשוים, כולל הפרטים שיש להביא בחשבון.

ביוחקר, חומרי עזר להוראה

מסמך הבסיס הביולוגי מתאים, אך בכל זאת לא התקבלו התוצאות הצפויות... (2016) נפוץ

צוות המרכז לפיתוח ותמיכה במעבדות בתי הספר בבר אילן, בכנס הארצי ה-20 של מורי הביולוגיה
ברזילי אסתי, גילוני נילי, הירש אורה, ורטהימר שרה, לינק אפרת, ד"ר רבינוביץ שלומית

קושי משמעותי למורים בהדרכת הביוחקר ולתלמידים בתכנון ובביצוע של הביוחקר הוא שלשאלת החקר שהוצעה יש בסיס ביולוגי ידוע וברור, אך התוצאות שמתקבלות בניסוי המקדים הן לא צפויות. בסדנה נתחנו מספר רב של דוגמאות שבהן התעורר קושי כזה. 
בכל אחת מהדוגמאות הוצע הסבר אפשרי ל"כישלון", כגון, שיטת מדידה שנבחרה לא מתאימה למשתנה הבלתי תלוי בניסוי או טווח הערכים שנבחר למשתנה הבלתי תלוי אינו מתאים, ואף הצעות לשיפורים במערך הניסוי אשר יובילו להצלחה

בסיס ביולוגי , תוצאות לא צפויות, שיטת מדידה, טווח ערכים, גורם קבוע 

video הולכים אל הלא נודע ביחד – על תהליך החקר, הסטודנטים והחוקרים

פרופ' אורי אלון, מכון ויצמן למדע

בהרצאה בכנס מורי הביולוגיה תשע"ד, פרופ' אלון התייחס לתהליך המדעי, בו יש נקודת התחלה מסוימת ומטרה מסוימת, מוגדרת מראש. עם זאת, הקו בין שתי נקודות אלו מפותל, בלתי צפוי ומוביל לעיתים קרובות אל נקודה אחרת מזו שהוגדרה מראש כמטרה. במהלך התהליך הזה יש מצב בו "נתקעים", מצב בו הממצאים אינם מתחברים והצעד הבא אינו ידוע. למצב הזה קורא פרופ' אלון "הענן".
בקישור ניתן לצפות בהרצאת טד של פרופ' אלון, העוסקת בנושא זה.

ארועי קיץ, הרצאות מומחים, תהליך החקר

מסמך הוראות הגשת עבודת הביוחקר - מבוא, שיטות, תוצאות (2018) נפוץ

נורית שושני הכל

מצגת הנחייה לתלמידים לשלב כתיבת עבודת הביוחקר. במצגת משולבים ארבעה סרטונים שנערכו על ידי המורה:הוספת תוכן עניינים לעבודה, הוספת מראי מקום וביבליוגרפיה, עיבוד תוצאות באקסל, והוספת קווי שגיאה לגרף.  המצגת הוכנה בgoogle slides' uהסרטונים ערוכים בכלי הדיגיטלי:  Apowaresoft /

ביוחקר>חומרי עזר לביוחקר כלים דיגיטליים עריכת סרטי הדרכה

מסמך הערות דידקטיות לנושאי חקר מתחומים שונים נפוץ

הערות דידקטיות לנושאי חקר מתחומים כמו: עבודה עם מיקרואורגניזמים, עבודה עם בעלי חיים, ניסויים שנערכים בשדה, ניסויי נביטיה, ניסויים הבודקים צמיחה, ניסויים ברמת התא ונושאים שמקורם בניסוי משעור מעבדה.

ביוחקר, המדריך למורה, על נושאים לחקר, חומרי עזר להוראה.

מסמך הצעות לעבודות ביוחקר בנושא-על נביטה נפוץ

חנה דרורי

הצעות לניסויים, כולל השערות, בסיס ביולוגי, פירוט המשתנים ודרך מדידתם / קביעתם.

ביוחקר, חומרי עזר להוראה, ניסויי ביוחקר, עומק זריעה, טיפול בקליפת הזרע, אורך גל, שמנים אתריים, מים מליחים, דטרגנטים, דשן, מצעים ואוורור קרקע

default טיפים כלליים לניסויי נביטה נפוץ

מתוך מאגר משאבי חקר (פרוטוקול 3)

מומלץ לקרוא לפי ובעת תכנון החקר.

ביוחקר, חומרי עזר להוראה, מועדי זריעה, מרווחי זריעה, זמן השריית זרעים, שיטות הנבטה, השפעת חומרים אללופטיים

מסמך למה נכשל האופה - תרגיל כניסה לחקר נפוץ

הדגמת המעבר מזיהוי תופעה אל שאלת חקר.

ביוחקר, חומרי עזר להוראה, בעיה מחיי יום יום  חנוכה

pdf מה בין קיפודי ים למערכות אבטחה מתקדמות? (2016) נפוץ

יריב גרשטיין

יריב גרשטיין, ביולוג ימי ומדריך בארגון הביומימיקרי הישראלי, מציג בכתבה תכנית לימודים בנושא ביומימיקרי שבוצעה עם תלמידים מחוננים, ומתאימה לכל קבוצה של תלמידים סקרנים.

עלון 192, ביומימיקרי, חקר, תכנית לימודים, פיתוח פיתרון טכנולוגי בהשראת הטבע

מסמך מה עליך לדעת לפני עריכת מחקר בנושא נביטה נפוץ

יהודית שניצר

רשימת פרטים שתלמיד צריך לדעת בנושא נביטה לקראת עבודת חקר בנושא זה - החל מרקע תיאורטי על פי רשימת מושגים ועד לתכנון השלבים הטכניים של הניסויים.

ביוחקר, חומרי עזר להוראה, נביטה

 

מסמך מושגי יסוד בחקר - מצגת נפוץ

אפרת לינק

מה בין תצפית לניסוי, הגדרת משתנים, בקרה - חשיבותה וקשיים בזיהוייה, חזרות / ריבוי פריטים.

ביוחקר, חומרי עזר להוראה

מסמך נושאי מחקר במיקרוביולוגיה (2002) נפוץ

חנה דרורי

תיאור מפורט של ניסויים במגוון נושאים, חלקם הגדול קשור לחיי היום יום (מטבח).

ביוחקר, חומרי עזר להוראה, מיקרוביולוגיה, ייצור יין / גבינה, החמצת מלפפונים, שמנים אתריים, חיידקי חלב