כללי בטיחות ומגבלות בעבודה המעשית בביולוגיה ראו כאן: betichut_umigbalot_bavoda_maasit_bebiologia_2018.docx