מדדים

(משתנים תלויים)

דרכי מדידה
מספר זרעיםספירת כמות הזרעים לצמח/כמות זרעים לפרי
גודל זרעיםמדידת אורך הזרעים
משקל זרעיםמשקל בגרמים
מספר פירותכמות פירות לצמח או לענף
גודל פירותלפי מדידות אורך/רוחב בס"מ
משקל פירותמשקל בגרמים
אחוז חנטה
אחוז הפרחים שהפך לפרי צעיר לאחר ההפריה ונשירת עלי הכותרת.
אחוז פירות (לצמח / ענף)ניתן להמשיך: פרח > חנט > פרי.
כמות/גודל/מצב מילוי של עמילופלאסטים בתאיםבדיקה מיקרוסקופית של גרגרי עמילן בעמילופלאסטים 
ראו: תצפית במיקרוסקופ בגרגרי עמילן (4)
תכולת חומרים שונים בפרי
(רפרקטומטר, מקלוני מדידה, מיהולים)
בדיקת כמות שומנים בפרי / זרע - פרוטוקול חסר
בדיקת כמות ויטמינים בפרי / זרע - פרוטוקול חסר