מדדים

(משתנים תלויים)

פירוט דרכי מדידה
כמות צוף בפרח
* כמות הצוף הנאסף מהפרח במיקרוקפילרות
* כמות גלוקוז כמדד לכמות הצוף
ראו: בדיקת כמות גלוקוז באמצעו מקלונים (6)
כמות צוף כוללת לפרח
כמות הצוף כוללת שמייצר פרח אחד
(איסוף מצטבר של צוף לאורך תקופת חיי הפרח / יום.)
הרכב סוכרי הצוף
סוג סוכרים:
בדיקות לנוכחות גלוקוז ראו: בדיקת נוכחות גלוקוז באמצעות מקלונים(6)