מדדים

(משתנים תלויים)

פירוט דרכי מדידה
גודל הפרח
*קוטר הפרח – מדידת מפתח הפרח
*אורך עלי כותרת
צבע הפרחראו: כימות צבע בעזרת סקלת צבעים (10)
אורך זיר / מאבק / אבקן מדידה
אורך עמוד עלי מדידה
גובה עמוד הפריחהמדידה מבסיס העמוד עד הפרח
כמות פרחיםספירת כמות הפרחים לצמח / לתפרחת
מספר פרחים בתפרחתספירה
אורך פרקים בתפרחת (בס"מ)מרחק בין מפרק למפרק