גורמים המשפיעים על פריחה, האבקה ויצירת פירות

 מתאים לניסוי הבודק נביטת גרגרי אבקההגורם (משתנה בלתי תלוי)דרכי שינויחימום* לטמפרטורות שונות לאורך זמן קבוע ( המלצה – טווח הטמפרטורות     יתאים...
 הגורם (משתנה בלתי תלוי)דרכי שינויכמות עלים בענף / צמח שינוי מספר העלים בתלישה או גיזום  (בענף / צמח שאמור לפרוח )גודל הצמחהקטנת הנוף: * גזירת מספר משתנה...
 הגורם (משתנה בלתי תלוי)דרכי שינויכמות עלי כותרת בפרח ( גודל "שלט הפרסום" )הקטנה: תלישת/גזירת עלי כותרת באופנים שונים: (ראה צילום למטה) * גזירה של 0% - 100%...
 הגורם (משתנה בלתי תלוי)דרכי שינויעוצמת רוחשינוי רמות רוח במאוורר (וונטילטור) למשך זמן קבועזמן חשיפה לרוחמשך חשיפה משתנה לעוצמת רוח ידועה מהמאוורר.
הגורם (משתנה בלתי תלוי)דרכי שינויטמפרטורההחזקת צמחים שלמים / פרחים מנותקים / חלקי פרח זכריים  בתנאי טמפרטורה שונים. - שימוש בפלטות שבת בטמפרטורות שונות, - מיקום...
 הגורם (משתנה בלתי תלוי)דרכי שינויעוצמת אור מרחק ממנורה, כיסויים בצפיפות שונה.סוג אורשינוי אורך הגל על ידי כיסוי המערכת בצלופן בצבעים שונים או מנורות המעבירות...