מדדים

(משתנים תלויים)

פירוט דרכי מדידה
גיל פריחה (מעבר לשלב הרפרודוקטיבי)זמן מנביטה / מתחילת הניסוי עד הופעת הפריחה
כמות פרחיםספירת כמות הפרחים לצמח / לתפרחת
משך פריחה של צמחמשך הזמן בו יש פרחים על גבי הצמח
משך פריחה של פרחהזמן שעובר מפתיחת הפרח ועד הנבילה
משך פריחה של תפרחתכמה ימים יש פרחים פתוחים בתפרחת מסוימת
מצב פתיחת הפרח* מדידת המרחק בין עלי כותרת באמצעות סרגל
* מדידת הזווית בין עלי הכותרת
* הערכה של מצב פתיחה:   סגור...... מספר מצבי ביניים ........פתוח
אחוז צמחים פורחיםאחוז הצמחים שעברו משלב וגטטיבי לשלב רפרודוקטיבי
מחזור חיי הפרחסגור (ניצן) / פתוח (...מספר מצבי ביניים...) / נבול
צבע הפרחראו: כימות צבע בעזרת סקלת צבעים (10)