הגורם
(משתנה בלתי תלוי)
דרכי שינוי

משך השריה במים

משך הזמן שמשרים זרעים במי ברז לפני הזריעה
(להתפחת קליפת הזרע ו/או לשטיפת חומרים מעכבים מהזרע)

טמפרטורת מי ההשריה

יצירת אמבטים בטמפרטורות שונות והשריית זרעים לאותו פרק זמן.

תדירות שטיפת הזרע במים

מספר הפעמים שהזרעים נשטפים במים נקיים בפרק זמן מוגדר.
מיועד לזרעים שידוע כי קליפתם מכילה מעכבי נביטה.

פגיעה בקליפה קשה

א. על ידי שיוף הזרע בנייר זכוכית מספר מדוד של פעמים
ב. טיפול בחומצת מלח או בחומצה גופרתית
ג. חימום הזרעים
ראו: הנבטת זרעים בעלי קליפה קשה [www]

משך הכמנה

זמן החזקת זרעים בקירור (לפירוק מעכבי נביטה בתוך הזרע) לפני הזריעה.
טמפרטורת
חימום / שריפה
חימום בתנור לטמפרטורות גבוהות או שריפה באש על ידי מבער.

משך חימום / שריפה

משך החימום בתנור או השריפה באש על ידי מבער.