מדדים
(משתנים תלויים)
דרכי מדידה
גובה הצמח
מדידה מפני הקרקע עד שיא הצמח (בסנטימטרים)
מספר עלים
ספירה
אורך עלים 
מדידת אורך עלה מבסיסו עד הקצה (בסנטימטרים)
שטח פני עלים (לביצוע פוטוסינתזה)
הכפלת אורך ברוחב העלים
מספר שורשים
ספירה
אורך שורשים
מדידת אורך השורש מבסיסו עד הקצה (בסנטימטרים)
צבע העלים
יצירת סקלה של צבעי ירוק – צהוב (ניתן להיעזר בסרגל של תוכנות כמו פוטושופ) ראו: כימות צבע בעזרת סקלת צבעים (10)