הגורם
(משתנה בלתי תלוי)
דרכי שינוי

טמפרטורת אוויר

שימוש בפלטות שבת בטמפרטורות שונות,
מיקום הטיפולים במרחק הולך וגדל מתנור חימום, על מגש מתכת, ועוד...
ראו: טיפים ודרכים לשינוי טמפרטורת האוויר בסביבת הניסוי (11)
עוצמת אור
מרחק ממנורה, כיסויים בצפיפות שונה
סוג אור
שינוי אורך הגל על ידי כיסוי המערכת בצלופן בצבעים שונים (למשל: צלופן אדום בולע את כל אורכי הגל ומעביר הלאה רק אדום)
אורך יום
לגדל בקופסאות קרטון גדולות ולחבר מנורות ניאון לשעון שבת במשטרי תאורה של זמנים שונים