טוען...

מסמך בניית טיעון - דגם הוראה נפוץ

יעלה בוסתן, אפרת לינק

פעילות, סביב ניסוי מעבדה בנושא נשימה, להבניית המיומנות של בניית טיעון ולהקנייה של שפת השיח הטיעוני. הפעילות מתנהלת בצורה של הוראה מפורשת, ומטרתה לתרום ליכולת התלמידים לענות תשובות מלאות ומנומקות.
במהלך הפעילות התלמידים לומדים מהו טיעון טוב, לומדים להבחין בין סוגי נימוקים, רוכשים כלים לניסוח השערה ומסקנה מבוססות ולמתן תשובות מלאות, וכל זאת סביב ניסוי במעבדה בנושא נשימה.

מיומנויות הוראה, דגמי הוראה, ביולוגיה של האדם, מעבדה, טענה, נימוק, טיעון, נימוק מסוג ראיה, נימוק מסוג הסבר, טיעון מורכב,טיעון נגד,הפרכה, נשימה, אינדיקטור, פנולפתלאין,