טוען...

מסמך זיהוי ותיכנון בקרה והבנת חשיבותה במערך הניסוי - דגם הוראה נפוץ

על-ידי 2003 הורדות

יעלה בוסתן, אפרת לינק

פעילות, סביב ניסוי מעבדה על פעילות האנזים קטלאז, להבניית המיומנות של זיהוי ותכנון בקרה והבנת חשיבותה במערך הניסוי. הפעילות מתנהלת בצורה של הוראה מפורשת, ומטרתה לתרום ליכולת התלמידים ללתכנן בקרה או בקרות מתאימות שיסייעו בהפרכת הסברים חלופיים ויעלו את תקפות המסקנות מהניסוי.
במהלך הפעילות התלמידים לומדים מהי בקרה ומהם תפקידיה, מה ההבדל בי ןתרומת הבקרה ותרומת החזרות לתכנון הניסוי, מכירים סוגים שונים של בקרות, ואיך בוחרים בקרות מתאימות לניסוי מסוים. 

מיומנויות הוראה, דגמי הוראה, התא, מעבדה, הסברים חלופיים, תוקף ניסוי.