טוען...

מסמך ייצוג מידע באמצעות תרשים זרימה: סיבה תוצאה - דגם הוראה נפוץ

על-ידי 3248 הורדות

יעלה בוסתן, אפרת לינק

דגם הוראה זה עוסק בטיפוח יכולת ההבחנה בין סיבה ותוצאה, וביסוס חשיבה סיבתית אצל התלמיד. חשיבה סיבתית מתבטאת בקישור בין סיבות לתוצאות, או במילים אחרות, בין הגורם לבין מהשנגרם.

ביסוס החשיבה הסיבתית נעשית בפעילות זאת באמצעות דיון בתוצאות מעבדה בנושא השפעת טמפרטורה על פעילות האנזים קטלאז, ובאמצעות ארגון וייצוג גרפי של מידע, המבחין בין  הסיבות והתוצאות ומקשר ביניהן. ייצוג גרפי של  סיבה תוצאה מחייב להציג הֶקשרים נכונים, ברצף הנכון ולהבחין בין עיקר לטפל.

מיומנויות הוראה, דגמי הוראה, מעבדה, קטלאז, שרשור סיבה – תוצאה, הסבר סיבתי, הסבר תכליתי, תרשים זרימה