טוען...

מסמך הצגת מידע בגרף - דגם הוראה נפוץ

על-ידי 2190 הורדות

רחל נוסינוביץ

פעילות להבניית המיומנות שרטוט גרף סביב שרטוט גרף לניסוי מעבדה פשוט בנושא נשימה תאית בזמן נביטה, וניתוח מגוון גרפים שצוירו בכיתה לאותו הניסוי, ומשקפים טעויות שכיחות.
בפעילות היכרות עם כל רכיבי הגרף ורשימה מסודרת של דברים שצריך לזכור בשרטוט גרף, פיתוח היכולת להמיר מידע מטבלה לגרף והיכולת להפיק מידע מגרף.

מיומנויות הוראה, דגמי הוראה, התפתחות בצמחים, אקולוגיה, מעבדה, נשימה תאית בנביטה, חשיבה ביקורתית