טוען...

תיקייה חומרים מהשתלמויות מרכז המורים

חומרים מהשתלמויות מרכז המורים

המרכז הארצי למורי הביולוגיה מקיים מדי שנה כנס ארצי וימי עיון בהם מתקיימות סדנאות והרצאות מומחים במגוון תחומים.

תיקייה חומרים מהקורס 'אבולוציה מנקודות מבט שונות' - קיץ תשע"ו

מרצה הקורס: ד"ר אסף מרום, אוניברסיטת תל אביב

הקורס הציג את התיאוריה הסינתטית של האבולוציה, המתבססת על שילוב תחומי הביולוגיה האבולוציונית וההתפתחותית, כפי שהיא משתקפת בענפי הביולוגיה השונים, כמו גם בפילוסופיה של המדעים ובספרות. כמו כן דנו בקורס בהצעות לשילוב האבולוציה בתוכנית הלימודים. הקורס שילב דוגמאות ממחקרים עכשוויים והיסטוריים וכן דוגמאות מענפי הרפואה השונים.