• אינטרפולציה או קו מגמה? - מאמר מדעי שנכתב על ידי ד"ר צחי בר ומאיר את נושא חשיבות הגרפים כדרך גרפית להצגת נתונים מדעיים וההבדלים בין הצגת הגרף באמצעות קו מגמה לעומת קו אינטרפולציה. במאמר מחדד ד"ר בר את הדרכים המעשיות להכוונת תלמידים לגבי שימוש בגרפים המסייעות להצגת הנתונים המדעיים.