טוען...

תיקייה פיתוח חשיבת חקר

מסמך בניית טיעון - דגם הוראה נפוץ

יעלה בוסתן, אפרת לינק

פעילות, סביב ניסוי מעבדה בנושא נשימה, להבניית המיומנות של בניית טיעון ולהקנייה של שפת השיח הטיעוני. הפעילות מתנהלת בצורה של הוראה מפורשת, ומטרתה לתרום ליכולת התלמידים לענות תשובות מלאות ומנומקות.
במהלך הפעילות התלמידים לומדים מהו טיעון טוב, לומדים להבחין בין סוגי נימוקים, רוכשים כלים לניסוח השערה ומסקנה מבוססות ולמתן תשובות מלאות, וכל זאת סביב ניסוי במעבדה בנושא נשימה.

מיומנויות הוראה, דגמי הוראה, ביולוגיה של האדם, מעבדה, טענה, נימוק, טיעון, נימוק מסוג ראיה, נימוק מסוג הסבר, טיעון מורכב,טיעון נגד,הפרכה, נשימה, אינדיקטור, פנולפתלאין,

pdf הוראה לשם הבנת הקשר בין מבנה לתפקוד באמצעות חקר ביומימטי (2016) נפוץ

עיבוד מאמר: ד"ר ענבל פלש גווילי

כיצד אפשר להיעזר בתחום הביומימיקרי על מנת ללמד עיקרון ביולוגי באופן משמעותי?חומרי למידה והערכה שפותחו במסגרת קורס ביומימיקרי אוניברסיטאי מאפשרים הצצה לתהליך למידה באמצעות חקר ביומימטי.

הדרך שבה הסטודנטים התבקשו לתאר תופעות ביולוגיות ולחקור אותן כך שיובנו גם בתחום ההנדסה יכולה לסייע בהוראת העיקרון הביולוגי של התאמה בין מבנה ותפקוד. המעוניינים לאמץ רעיון זה יכולים למצוא כמה המלצות להתאמת תהליך הלמידה לתלמידי תיכון.

עלון 192, ביומימיקרי, עיקרון יחס שטח פנים לנפח, תכנון מוצרים, תצפית, השערה, מחוון להערכת חקר מכוון לתוצר, חשיבת חקר

מסמך הצגת מידע בגרף - דגם הוראה נפוץ

רחל נוסינוביץ

פעילות להבניית המיומנות שרטוט גרף סביב שרטוט גרף לניסוי מעבדה פשוט בנושא נשימה תאית בזמן נביטה, וניתוח מגוון גרפים שצוירו בכיתה לאותו הניסוי, ומשקפים טעויות שכיחות.
בפעילות היכרות עם כל רכיבי הגרף ורשימה מסודרת של דברים שצריך לזכור בשרטוט גרף, פיתוח היכולת להמיר מידע מטבלה לגרף והיכולת להפיק מידע מגרף.

מיומנויות הוראה, דגמי הוראה, התפתחות בצמחים, אקולוגיה, מעבדה, נשימה תאית בנביטה, חשיבה ביקורתית 

מסמך זיהוי ותיכנון בקרה והבנת חשיבותה במערך הניסוי - דגם הוראה נפוץ

יעלה בוסתן, אפרת לינק

פעילות, סביב ניסוי מעבדה על פעילות האנזים קטלאז, להבניית המיומנות של זיהוי ותכנון בקרה והבנת חשיבותה במערך הניסוי. הפעילות מתנהלת בצורה של הוראה מפורשת, ומטרתה לתרום ליכולת התלמידים ללתכנן בקרה או בקרות מתאימות שיסייעו בהפרכת הסברים חלופיים ויעלו את תקפות המסקנות מהניסוי.
במהלך הפעילות התלמידים לומדים מהי בקרה ומהם תפקידיה, מה ההבדל בי ןתרומת הבקרה ותרומת החזרות לתכנון הניסוי, מכירים סוגים שונים של בקרות, ואיך בוחרים בקרות מתאימות לניסוי מסוים. 

מיומנויות הוראה, דגמי הוראה, התא, מעבדה, הסברים חלופיים, תוקף ניסוי.

מסמך חשיבות חזרות וריבוי פריטים למהימנות הניסוי - דגם הוראה נפוץ

יעלה בוסתן, אפרת לינק

פעילות, סביב ניסוי מעבדה בנושא ויטמין C ושיטות לזיהויו ולכימותו, להבניית המיומנות של תכנון רכיבי ניסוי התורמים למהימנות הניסוי. את הנתונים אוספים מכל תלמידי הכיתה שביצעו את הניסוי, ובאמצעות השונוות הרבה שצפוי שתתקבל בתוצאות, דנים במהות החזרות, מהי הדרך הנכונה לביצוען, מהו ריבוי פריטים ומהי הדרך הנכונה לתכנון מרכיב זה, הבחנה בין חזרות לבין ריבוי פריטים, ועוד.

מיומנויות הוראה, דגמי הוראה, מעבדה, ביולוגיה של האדם, התא, ויטמין C, אנטיאוקסידנט, ריאגנט דיכלורואינדופנול, עקום כיול, סטית תקן.

מסמך ייצוג מידע באמצעות תרשים זרימה: סיבה תוצאה - דגם הוראה נפוץ

יעלה בוסתן, אפרת לינק

דגם הוראה זה עוסק בטיפוח יכולת ההבחנה בין סיבה ותוצאה, וביסוס חשיבה סיבתית אצל התלמיד. חשיבה סיבתית מתבטאת בקישור בין סיבות לתוצאות, או במילים אחרות, בין הגורם לבין מהשנגרם.

ביסוס החשיבה הסיבתית נעשית בפעילות זאת באמצעות דיון בתוצאות מעבדה בנושא השפעת טמפרטורה על פעילות האנזים קטלאז, ובאמצעות ארגון וייצוג גרפי של מידע, המבחין בין  הסיבות והתוצאות ומקשר ביניהן. ייצוג גרפי של  סיבה תוצאה מחייב להציג הֶקשרים נכונים, ברצף הנכון ולהבחין בין עיקר לטפל.

מיומנויות הוראה, דגמי הוראה, מעבדה, קטלאז, שרשור סיבה – תוצאה, הסבר סיבתי, הסבר תכליתי, תרשים זרימה

pdf לשם מה להתבונן בדבורים? (2019)

עיבוד על פי מאמר, בתוך: שמורת טבע גיליון 197, עלון למורי ביולוגיה ומורי מדעי הסביבה

השתתפות אזרחים בפרויקט מחקר דורשת התייחסות מיוחדת לצרכיהם ולמניעיהם. המאמר מתאר מחקר שנעשה על המניעים של מתנדבים בפרויקט מחקר לעידוד האבקה על ידי חרקים ברחבי העיר ניו-יורק, וכיצד אפשר להיענות לצרכיהם כדי לעודד גיוס של מתנדבים רבים ולשמר את התנדבותם לאורך זמן.

מילות מפתח: מדע אזרחי, שימור, האבקה על ידי חרקים  אסטרטגית הוראה>פיתוח חשיבת חקר ; אקולוגייה >כתבות ומאמרים

מסמך ניסוח שאלת חקר - דגם הוראה נפוץ

יעלה בוסתן, אפרת לינק

דגם הוראה זה מתמקד במיומנות של בניית שאלת חקר בהירה וממוקדת, שאלה שתוכל להוביל את מהלך המחקר. 
לאחר התנסות בהנבטת זרעים, ולאחר בצפייה בסרטון המתאר את תהליך ההנבטה, התלמידים מעלים את כלל הגורמים המשפיעים על תהליך הנביטה, ומתכנסים בהדרגה לבניית שאלת חקר ממוקדת, המבחינה בין התהליך לבין דרך המדידה שלו, תוך בידוד הגורמים השונים.

מיומנויות הוראה, דגמי הוראה, נביטה, שאלת חקר

 

pdf ניתוח תהליך ביולוגי - ויסות רמת הסוכר בגוף האדם - דגם הוראה (2011) נפוץ

אורה הירש, ד"ר נעה אבולעפיה

דגם הוראה זה משולב בהוראת הנושא הומיאוסטאזיס בגוף האדם. הומיאוסטזיס נשמר בגופם של יצורים חיים הודות לתהליכים שונים המתרחשים בהם. ניתוח של כל אחד מהתהליכים המעורבים בשמירה על מצב של הומיאוסטזיס, הכולל זיהוי של מרכיבי התהליך והבנת הקשרים בין המרכיבים, עשוי לשפר את הבנת הנושא.
בדגם זה יש התייחסות לנושא הומיאוסטאזיס בהקשר לרמת הסוכר בדם.

מסמך סודם של העטלפים - מצגת (2019)

אסתר כהן

 במצגת מתואר מחקר של ספנציאני אודות יכולת הניווט של העטלפים המעופפים בלילה, תוך שילוב תיאור המחקר בהיכרות עם מושגי החקר.

בנוסף - קישור להרצאה של ד"ר יוסי יובל על הסונאר בעטלפים, וכן קישור לסרטון על שימוש בסונאר כפתרון לעיוורון.

אקולוגיה>מצגות וסרטונים, ביוחקר>חומרי עזר להוראה, אסטרטגיות הוראה>פיתוח חשיבת חקר. 

מסמך פיתוח מיומנויות חקר באמצעות דגמי הוראה והוראה מפורשת נפוץ

תוצרי הקורס 'דגמי הוראה לפיתוח מיומנויות חשיבה' של המרכז הארצי, בהנחיית אפרת לינק יעלה בוסתן.

בתכנית הלימודים מושם דגש על פיתוח מיומנויות חשיבה, וביניהן מיומנויות החקר. מחקרים בהוראת מדעים הראו שהוראה מפורשת של מיומנויות חשיבה, משפרת את הישגי התלמידים. 

בקבצים ברשימה שלהלן ישנם מערכי שיעור שלמים, שכל אחד מהם מציע דגם להוראה מפורשת של מיומנויות חקר שונות.

 

 

מסמך תגלית מדעית - היכנסו לנעלי החוקרים הגדולים (2017) נפוץ

נדב שי

דף עבודה המתייחס לגילוי הפניצילין והוא מבוסס על סיפור הגילוי האמיתי על ידי אלכסנדר פלמינג בשנת 1928. דף העבודה ערוך כמעבדה יבשה המתארת גידול חיידקים בצלחת שהזדהמה בפטריה. דף העבודה נכתב בדגש על מיומנויות חקר.

מיקרואורגניזמים, מיומנויות חקר, מעבדה יבשה, תגליות פורצות דרך , פלמינג, צלחת פטרי, מושבות, זיהום, פניצלין, פטריה, פניציליום, חשיבת חקר