טוען...

תיקייה פיתוח חשיבת חקר

מסמך בניית טיעון - דגם הוראה נפוץ

יעלה בוסתן, אפרת לינק

פעילות, סביב ניסוי מעבדה בנושא נשימה, להבניית המיומנות של בניית טיעון ולהקנייה של שפת השיח הטיעוני. הפעילות מתנהלת בצורה של הוראה מפורשת, ומטרתה לתרום ליכולת התלמידים לענות תשובות מלאות ומנומקות.
במהלך הפעילות התלמידים לומדים מהו טיעון טוב, לומדים להבחין בין סוגי נימוקים, רוכשים כלים לניסוח השערה ומסקנה מבוססות ולמתן תשובות מלאות, וכל זאת סביב ניסוי במעבדה בנושא נשימה.

מיומנויות הוראה, דגמי הוראה, ביולוגיה של האדם, מעבדה, טענה, נימוק, טיעון, נימוק מסוג ראיה, נימוק מסוג הסבר, טיעון מורכב,טיעון נגד,הפרכה, נשימה, אינדיקטור, פנולפתלאין,

pdf האירוסים עודם פורחים? למידת חקר באמצעות מדע אזרחי (2019) נפוץ

הילה שפט, בי"ס ויצ"ו הדסים, אבן יהודה והפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה, הטכניון (בהנחיית פרופ' טלי טל וד"ר נירית לביא-אלון) במסגרת כנס מורי ביולוגיה תשעט
מדע אזרחי הוא תחום מתפתח במדע, שעיקרו שיתוף פעולה בין מדענים ואזרחים בשלבי המחקר השונים. בעולם קיימים מחקרים המשתפים אזרחים, בעוד שבישראל התחום בראשיתו. לפני כשנה נפתח מרכז )School to Science Citizen Take (TCSS .אשר מטרותיו הן: חיבור חוקרי האקדמיה לתלמידים, סיוע לחוקרים במחקרם, מתן אפשרות לאזרחים להשתתף במחקרים והנגשת המדע לציבור.
בסדנה הוצג פרוייקט חקר לתלמידי כיתה ט' שפותח בסיוע שלהם. הפרויקט כולל תצפיות שדה על אירוס הארגמן, atropurpurea Iris ,מין אנדמי לישראל, המצוי בסכנת הכחדה. התלמידים ביצעו במהלך שיעורי מדעים חקר על האירוסים במטרה לאתר את הגורמים לחוסר חניטת הפירות. החקר התבצע בשדה ובכיתה על כל שלביו, החל משאילת שאלות ועד הסקת מסקנות.
כנסים והשתלמויות>חומרים מכנס מורי ביולוגיה תשעט,  אסטרטגיות הוראה>פיתוח חשיבת חקר  

pdf הוראה לשם הבנת הקשר בין מבנה לתפקוד באמצעות חקר ביומימטי (2016) נפוץ

עיבוד מאמר: ד"ר ענבל פלש גווילי

כיצד אפשר להיעזר בתחום הביומימיקרי על מנת ללמד עיקרון ביולוגי באופן משמעותי?חומרי למידה והערכה שפותחו במסגרת קורס ביומימיקרי אוניברסיטאי מאפשרים הצצה לתהליך למידה באמצעות חקר ביומימטי.

הדרך שבה הסטודנטים התבקשו לתאר תופעות ביולוגיות ולחקור אותן כך שיובנו גם בתחום ההנדסה יכולה לסייע בהוראת העיקרון הביולוגי של התאמה בין מבנה ותפקוד. המעוניינים לאמץ רעיון זה יכולים למצוא כמה המלצות להתאמת תהליך הלמידה לתלמידי תיכון.

עלון 192, ביומימיקרי, עיקרון יחס שטח פנים לנפח, תכנון מוצרים, תצפית, השערה, מחוון להערכת חקר מכוון לתוצר, חשיבת חקר

מסמך הצגת מידע בגרף - דגם הוראה נפוץ

רחל נוסינוביץ

פעילות להבניית המיומנות שרטוט גרף סביב שרטוט גרף לניסוי מעבדה פשוט בנושא נשימה תאית בזמן נביטה, וניתוח מגוון גרפים שצוירו בכיתה לאותו הניסוי, ומשקפים טעויות שכיחות.
בפעילות היכרות עם כל רכיבי הגרף ורשימה מסודרת של דברים שצריך לזכור בשרטוט גרף, פיתוח היכולת להמיר מידע מטבלה לגרף והיכולת להפיק מידע מגרף.

מיומנויות הוראה, דגמי הוראה, התפתחות בצמחים, אקולוגיה, מעבדה, נשימה תאית בנביטה, חשיבה ביקורתית 

מסמך זיהוי ותיכנון בקרה והבנת חשיבותה במערך הניסוי - דגם הוראה נפוץ

יעלה בוסתן, אפרת לינק

פעילות, סביב ניסוי מעבדה על פעילות האנזים קטלאז, להבניית המיומנות של זיהוי ותכנון בקרה והבנת חשיבותה במערך הניסוי. הפעילות מתנהלת בצורה של הוראה מפורשת, ומטרתה לתרום ליכולת התלמידים ללתכנן בקרה או בקרות מתאימות שיסייעו בהפרכת הסברים חלופיים ויעלו את תקפות המסקנות מהניסוי.
במהלך הפעילות התלמידים לומדים מהי בקרה ומהם תפקידיה, מה ההבדל בי ןתרומת הבקרה ותרומת החזרות לתכנון הניסוי, מכירים סוגים שונים של בקרות, ואיך בוחרים בקרות מתאימות לניסוי מסוים. 

מיומנויות הוראה, דגמי הוראה, התא, מעבדה, הסברים חלופיים, תוקף ניסוי.

מסמך חשיבות חזרות וריבוי פריטים למהימנות הניסוי - דגם הוראה נפוץ

יעלה בוסתן, אפרת לינק

פעילות, סביב ניסוי מעבדה בנושא ויטמין C ושיטות לזיהויו ולכימותו, להבניית המיומנות של תכנון רכיבי ניסוי התורמים למהימנות הניסוי. את הנתונים אוספים מכל תלמידי הכיתה שביצעו את הניסוי, ובאמצעות השונוות הרבה שצפוי שתתקבל בתוצאות, דנים במהות החזרות, מהי הדרך הנכונה לביצוען, מהו ריבוי פריטים ומהי הדרך הנכונה לתכנון מרכיב זה, הבחנה בין חזרות לבין ריבוי פריטים, ועוד.

מיומנויות הוראה, דגמי הוראה, מעבדה, ביולוגיה של האדם, התא, ויטמין C, אנטיאוקסידנט, ריאגנט דיכלורואינדופנול, עקום כיול, סטית תקן.

מסמך ייצוג מידע באמצעות תרשים זרימה: סיבה תוצאה - דגם הוראה נפוץ

יעלה בוסתן, אפרת לינק

דגם הוראה זה עוסק בטיפוח יכולת ההבחנה בין סיבה ותוצאה, וביסוס חשיבה סיבתית אצל התלמיד. חשיבה סיבתית מתבטאת בקישור בין סיבות לתוצאות, או במילים אחרות, בין הגורם לבין מהשנגרם.

ביסוס החשיבה הסיבתית נעשית בפעילות זאת באמצעות דיון בתוצאות מעבדה בנושא השפעת טמפרטורה על פעילות האנזים קטלאז, ובאמצעות ארגון וייצוג גרפי של מידע, המבחין בין  הסיבות והתוצאות ומקשר ביניהן. ייצוג גרפי של  סיבה תוצאה מחייב להציג הֶקשרים נכונים, ברצף הנכון ולהבחין בין עיקר לטפל.

מיומנויות הוראה, דגמי הוראה, מעבדה, קטלאז, שרשור סיבה – תוצאה, הסבר סיבתי, הסבר תכליתי, תרשים זרימה

pdf לשם מה להתבונן בדבורים? (2019) נפוץ

עיבוד על פי מאמר, בתוך: שמורת טבע גיליון 197, עלון למורי ביולוגיה ומורי מדעי הסביבה

השתתפות אזרחים בפרויקט מחקר דורשת התייחסות מיוחדת לצרכיהם ולמניעיהם. המאמר מתאר מחקר שנעשה על המניעים של מתנדבים בפרויקט מחקר לעידוד האבקה על ידי חרקים ברחבי העיר ניו-יורק, וכיצד אפשר להיענות לצרכיהם כדי לעודד גיוס של מתנדבים רבים ולשמר את התנדבותם לאורך זמן.

מילות מפתח: מדע אזרחי, שימור, האבקה על ידי חרקים  אסטרטגית הוראה>פיתוח חשיבת חקר ; אקולוגייה >כתבות ומאמרים

מסמך ניסוח שאלת חקר - דגם הוראה נפוץ

יעלה בוסתן, אפרת לינק

דגם הוראה זה מתמקד במיומנות של בניית שאלת חקר בהירה וממוקדת, שאלה שתוכל להוביל את מהלך המחקר. 
לאחר התנסות בהנבטת זרעים, ולאחר בצפייה בסרטון המתאר את תהליך ההנבטה, התלמידים מעלים את כלל הגורמים המשפיעים על תהליך הנביטה, ומתכנסים בהדרגה לבניית שאלת חקר ממוקדת, המבחינה בין התהליך לבין דרך המדידה שלו, תוך בידוד הגורמים השונים.

מיומנויות הוראה, דגמי הוראה, נביטה, שאלת חקר

 

pdf ניתוח תהליך ביולוגי - ויסות רמת הסוכר בגוף האדם - דגם הוראה (2011) נפוץ

אורה הירש, ד"ר נעה אבולעפיה

דגם הוראה זה משולב בהוראת הנושא הומיאוסטאזיס בגוף האדם. הומיאוסטזיס נשמר בגופם של יצורים חיים הודות לתהליכים שונים המתרחשים בהם. ניתוח של כל אחד מהתהליכים המעורבים בשמירה על מצב של הומיאוסטזיס, הכולל זיהוי של מרכיבי התהליך והבנת הקשרים בין המרכיבים, עשוי לשפר את הבנת הנושא.
בדגם זה יש התייחסות לנושא הומיאוסטאזיס בהקשר לרמת הסוכר בדם.

מסמך סודם של העטלפים - מצגת (2019) נפוץ

אסתר כהן

 במצגת מתואר מחקר של ספנציאני אודות יכולת הניווט של העטלפים המעופפים בלילה, תוך שילוב תיאור המחקר בהיכרות עם מושגי החקר.

בנוסף - קישור להרצאה של ד"ר יוסי יובל על הסונאר בעטלפים, וכן קישור לסרטון על שימוש בסונאר כפתרון לעיוורון.

אקולוגיה>מצגות וסרטונים, ביוחקר>חומרי עזר להוראה, אסטרטגיות הוראה>פיתוח חשיבת חקר. 

pdf עבודות גמר חוץ כיתתיות (2019) נפוץ

פרופ' ראובן יוסף, במסגרת השתלמות הקיץ של מורי הביולוגיה תשע"ט 
במאמץ להקנות לתלמידי תיכון יכולות מחקר, סקרנות לסובב ומנהיגות סביבתית, התחלנו בלימודי "חשיבה מדעית" בבית ספר תיכון רבין באילת.
התהליך מתחיל בכיתה ט כשקבוצת תלמידים משתתפים בחוג הכרת הסביבה ומגיעים ביום ו' בשעה 0600 עד 1000 לפעילות סביבתית וסיורים להכרת הטבע, ומסתיים בכל זוג המשתתף בפרוייקט מחקר של בחירתם.
 כיתה י' הם משתתפים בשיעורי חשיבה מדעית ועד חנוכה בוחרים נושא המעניין אותם ומגישים הצעת מחקר לביצוע עבודת גמר 5 יח"ל בביולוגיה. התלמידים לומדים דרך שיטת מיפוי חשיבה להכיר את עצמם ורוכשים מיומנויות של סדר חשיבה גבוהה המאפשרת לראות במבט-על את הקשרים בין המערכות השונות והתהליכים הקורים בפועל.
כנסים והשתלמויות>חומרים מהשתלמות הקיץ תשע"ט, אסטרטגיות הוראה>פיתוח חשיבת חקר, מה עוד באתר>עבודות גמר.

 

מסמך פיתוח מיומנויות חקר באמצעות דגמי הוראה והוראה מפורשת נפוץ

תוצרי הקורס 'דגמי הוראה לפיתוח מיומנויות חשיבה' של המרכז הארצי, בהנחיית אפרת לינק יעלה בוסתן.

בתכנית הלימודים מושם דגש על פיתוח מיומנויות חשיבה, וביניהן מיומנויות החקר. מחקרים בהוראת מדעים הראו שהוראה מפורשת של מיומנויות חשיבה, משפרת את הישגי התלמידים. 

בקבצים ברשימה שלהלן ישנם מערכי שיעור שלמים, שכל אחד מהם מציע דגם להוראה מפורשת של מיומנויות חקר שונות.

 

 

מסמך תגלית מדעית - היכנסו לנעלי החוקרים הגדולים (2017) נפוץ

נדב שי

דף עבודה המתייחס לגילוי הפניצילין והוא מבוסס על סיפור הגילוי האמיתי על ידי אלכסנדר פלמינג בשנת 1928. דף העבודה ערוך כמעבדה יבשה המתארת גידול חיידקים בצלחת שהזדהמה בפטריה. דף העבודה נכתב בדגש על מיומנויות חקר.

מיקרואורגניזמים, מיומנויות חקר, מעבדה יבשה, תגליות פורצות דרך , פלמינג, צלחת פטרי, מושבות, זיהום, פניצלין, פטריה, פניציליום, חשיבת חקר