תלמידה עם ספרים
 "מבוא לביולוגיה" הוא אחת האפשרויות שמשרד החינוך מחייב כ"מבוא למדעים", והוא תנאי לקבלת תעודת הבגרות. 
היקף הלימודים הנדרש הוא 3 שעות שבועיות במשך שנה אחת, ללא קשר למקצוע שבו יבחר התלמיד להתמחות. ההערכה בפרקי המבוא נעשית על ידי המורה ומשרד החינוך מעודד לשלב דרכי הערכה מגוונות, כולל הערכה חלופית.
קיימים מבואות גם לתחומי המדע כימיה, פיזיקה, מוט"ב ומדעי הטכנולוגיה.
ב"מבוא לביולוגיה מוצעות שתי אפשרויות: 
אפשרות א – מוצעת לתלמידים שלא מתמחים בביולוגיה, 
אפשרות ב – מוצעת לתלמידים שמתמחים בביולוגיה, בבתי ספר שבהם אין אפשרות ללמד מבוא מתחום מדעי אחר. 
באפשרות למתמחים על המורה לבחור שניים מהפרקים המפורטים.