תהליכים בנביטה (משתנים תלויים)

 

גורמים המשפיעים על נביטה (משתנים בלתי תלויים)