מדדים

(משתנים תלויים)

פירוט דרכי המדידה
 טיפ: מומלץ לאסוף נתונים של משתנה זה בהפרשי זמן קטנים לאורך תקופת הגידול 

משקל הפסיגים

שקילה

גודל הפסיגים

מדידת אורך/רוחב פסיגים

כמות עמילן בזרעים

א. בדיקה לכמות עמילן בלתי מסיס ראו: בדיקת כמות עמילן בתפו"א (5)
ב. תצפית במיקרוסקופ בגרגרי עמילן  ראו: תצפית במיקרוסקופ – גרגרי עמילן בתפוח אדמה(4) 

כמות גלוקוז בפסיגים

א. בדיקת גלוקוז באמצעות מקלונים ראו: בדיקת כמות גלוקוז באמצעות מקלונים (6)
ב. בדיקת בנדיקט לנוכחות סוכר מחזר כמו גלוקוז ופרוקטוז ראו: בדיקת בנדיקט לסוכר מחזר (36)