הגורם
(משתנה בלתי תלוי)
דרכי השינוי 

גיל הזרעים

שימוש בזרע טרי / זרע ותיק, משנים קודמות.
(הבחנה לפי צבע הקליפה ו/או המרקם שלה.)
 

גודל / משקל הזרע

מיון זרעים על פי גודל (אורך, קוטר) או משקל
 

צפיפות זריעה

מרחק בין זרע לזרע במצע השתילה
 

הסרת פסיגים

א. חיתוך של פסיג שלם או שניים (בדו-פסיגיים), או חיתוך חלק מהפסיג.
ב. שלב בהתפתחות הנבט בו מסירים פסיגים (נבט צעיר, נבט בעל מספר
   עלים אמיתיים וכדומה.)
יש להיזהר מפגיעה בעובר!
 
נוכחות / ריכוז
חומר נדיף
הוספת חומר נדיף הנחשב אללופטי למערכת הנבטה בדרכים הבאות:
א. הוספת צמח שלם לקרבת הניסוי או העברת מערכת ההנבטה
   בסמיכות לצמח הנחשב אללופטי. לדוגמה טיון דביק, צמחים ממשפחת השפתניים.
ב. הוספת רסק / מיצוי מרקמה נבחרת של צמח הנחשב אללופטי. ראו: הכנת תסנין (מיצוי מימי) של רקמה צמחית (45)
ג. שימוש במיצוי מסחרי (ניתן לקנות בחנויות טבע)  ראו: הנבטה בנוכחות חומר נדיף (ניסויי אללופטיה) (44)
רצוי להגדיר את אזור הניסוי ולכסות אותו כדי למנוע פיזור החומר הנדיף.