מילון מונחים: עברית, ערבית ואנגלית. המילון הוכן על ידי צוות הפיקוח על הוראת הביולוגיה (מפעילויות המרכז > חדשות מהמרכז הארצי).

נגיף הקורונה: שתי מצגות, באדיבותן של נורית שושני הכל  ורויטל נאמן יהל (תוכן עיוני > נושאי העמקה > חיידקים ונגיפים בגוף האדם > מצגות וסרטונים).

המעבדה של נייטיצ'ב. חדר בריחה וירטואלי שפותח על ידי יהונתן בן-דוד, מורה לביולוגיה ומפתח משחקים. כולל קובץ חומרי עזר למורה (יוזמות ייחודיות של מורים > פרויקטים ייחודיים של מורים).

מערך הוראה בנושא זיהום אור. המערך הוכן על ידי הרט"ג (תוכן עיוני> נושאי ליבה> אקולוגיה> אקולוגיה - רצפי הוראה ומערכי שיעור)

מצגת המלווה את מערך ההוראה בנושא זיהום אור. המצגת הוכנה על ידי הרט"ג (תוכן עיוני> נושאי ליבה> אקולוגיה> אקולוגיה - רצפי הוראה ומערכי שיעור) 

חומרים לקראת יום בתי גידול לחים (מימיים) - באדיבו רט"ג. (תוכן עיוני> נושאי ליבה> אקולוגיה> אקולוגיה - ריכוז חומרי עזר להוראה) 

בגרות קיץ תשע"ט, שאלון 043381ניתוח מחקר מדעי בנושא: הצדפה הכחולה – מקור השראה מן הטבע. (בחינות בגרות ומתכונות > בחינות לתכנית המותאמת תשע"ה > 043381 הבחינה העיונית המלאה (החל מתשע"ו) > 043381 - הבחינה המלאה -בגרויות)