כרטא -כלי למשוב אישי מהיר על מפות מושגים פתוחות - אם אתם מתמודדים עם עומס גדול של תרגילים ומשימות מורכבות לבדיקה, אתם מוזמנים לבדוק את כרטא.
כרטא מאפשרת משוב מהיר על מפות מושגים פתוחות, עליהן גם תוכלו לתת ציונים. אפשר להתחיל לעבוד עם הכלי לבד, אבל אתם מוזמנים להירשם לסדנאות שהחברה (שהוקמה על ידיי ד"ר צחי בר, מורה לביולוגיה) מעבירה. לפרטים נוספים וקישור לסדנאות היכרות בעמוד הפיילוט של כרטא עם משרד החינוך - מפות מושגים ככלי להבניית ידע. (עמוד הבית > כלים דיגיטליים > הצגת מידע -חדש)

מערך הוראה וכן מצגת בנושא תנועת המינים בטבע ושימור המגוון הביולוגי - המערך והמצגת הוכנו על ידי אגף חינוך וקהילה, רשות הטבע והגנים (תוכן עיוני> נושאי ליבה> אקולוגיה> אקולוגיה - רצפי הוראה ומערכי שיעור)