אנו שמחים להזמינכם לאירועי הקיץ של מרכז המורים לביולוגיה ומדעי הסביבה לשנת תשע"ט! אנא שריינו ביומנכם את התאריכים הבאים: הכנס הארצי של מורי הביולוגיה - 2.7.19  הכנס יערך במכללה...
עדכון ידע מדעי - השתלמות סינכרונית בת 30 שעות ללא ציון. ההרצאu, משודרuת במסגרת התכנית "אקדמיה ברשת" המופעלת ע"י אגף טכנולוגיות מידע במינהל תקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע במשרד...