מבחן עתיר מדיה על פי המיקוד בעברית ובערבית 2020 - בקישור זה תוכלו למצוא שתי בחינות עתירות ידע.  בחינות בגרות ומתכונות > בחינות לתכנית המותאמת תשע"ה > 043387 - בחינות מתוקשבות

אקולוגיה וסביבה - גליון בנושא הקורונה. קישור לכתב העת המקוון, העוסק במגוון נושאים הקשורים לאקולגיה וסביבה. 

العربية - מעבדה יבשה בנושא פילות האנזים קטלאז במלפפון, מעובדת לפי בגרות 2002. תודה לשאדיה ולמיס על התרגום לערבית. 

עדכון קישורים לשאלונים מתוקשבים במגוון נושאים, באדיבות שלומי אברהם: 

שאלון מתוקשב בנושא פוטוסינתזה (2018)

פעילות מתוקשבת - שאלון בנושא גידול חיידקים

שאלון מתוקשב בנושא יחסי גומלין בטבע (2018)

שאלון מתוקשב בנושא גורמים ביוטיים ואביוטיים והתאמות אורגניזמים לסביבתם (2018)

שאלון מתוקשב בנושא אנזימים (2018)

שאלון מתוקשב בנושא קרום התא (2018)

שאלון מתוקשב בנושא הפקת אנרגיה בתאים (2018)

שאלון מתוקשב בנושא סוגי תאים (2018)

מעבדות יבשות עתירות ידע במגוון נושאיםקטלאזעמילאזליזוזיםאוראז (2015)שמרים