מבחן עתיר מדיה על פי המיקוד בעברית ובערבית 2020 - קובץ אקסל ובו פתרונות לבחינה. 

בעברית: https://lo.cet.ac.il/player/?document=c14fb802-f87a-44bb-b21d-29b4483893a3&language=he

בערבית :

https://lo.cet.ac.il/player/?document=a1d39d0e-eaf9-43a5-93d5-1bd58739dd84&language=he

 

 

מבחן נוסף (עברית): 

https://lo.cet.ac.il/player/?document=50952f76-7735-4579-b0c2-dfaf5377cd2a&language=he