הכנס הארצי של מורי הביולוגיה יתקיים ביום ה', 25 ביוני 2020, ג' בתמוז תש"ף ויערך ככנס מקוון.

לכניסה לאתר הכנס

נבקש למלא טופס רישום מוקדם אשר נשלח אליכם באמצעות מערכת הדיוור של מרכז מורי הביולוגיה 

ביום הכנס יש למלא טופס רישום נוסף באתר הכנס על מנת לקבל את הקישורים להתחברות בזום.