קול קורא לתוספת שעה/שעות לבתי ספר שפתחו כתת ביולוגיה/הגדילו את מספר התלמידים/מלמדים ביוחקר ברשת/מגישים לבחינה המתוקשבת/מספר התלמידים הלומדים ביולוגיה בשכבה גדול מאד.
לפרטים ראו: https://edu.gov.il/mazhap/pedagogical-secretariat/budget/Pages/tigbur2019.aspx
שימו לב, ניתן להגיש בקשות עד 
ליום חמישי ה' באלול תשע"ט 5.9.19  בשעה 15:00.