מחנה הקיץ במכון וולקני יוצא לדרך!!!!

כל הפרטים באתר שבקישור Noshem.org.il

במהלך המחנה אפשר לבצע ולסיים את הביוחקר כולל הכתיבה. כמו כן, יש אפשרות להתחיל במהלך המחנה עבודת גמר. בדרך כלל מסיימים לכתוב את ההצעה ומתחילים לבצע חלק מהעבודה המעשית. תלמידים שמתחילים עבודת גמר במחנה מתחייבים להגיע בהתאם לצורך גם במהלך השנה.