מרכז המורים לביולוגיה, הפיקוח על הביולוגיה וצוות ההדרכה מזמינים אתכם להשתתף בימי העיון שיערכו בחופשת הפסח.

לפירוט ימי העיון ומידע אודותיהם - הקישו כאן