לפרטים על התכנית, וקישור להרשמה - ראו בפרסום הבא  ההרשמה לשנת הלימודים תש"פ תסתיים ב-19.3.3.