למדור ספרים דיגיטליים בעברית, ולנושא ההעמקה: בקרה על ביטוי גנים והנדסה גנטית הוכנס קישור לספר הדיגיטלי: בקרה על ביטוי הגנים והנדסה גנטית’, מבית היוצר של אורה כהנא.