במדור כנסים והשתלמויות> השתלמויות והכשרות נוספות הוכנס מידע על יום עיון באקולוגיה שיתקיים ביום הראשון של חופשת האביב, ממש לפני ליל הסדר. 
יום שלם של הרצאות וסיורים עם טובי אנשי השטח: מתן כלים ודרכי למידה נוספות וחדשניות להוראת האקולוגיה בשדה, העשרת פרק האקולוגיה עבור צוותי הוראה, חשיבה משותפת על סיור הביוחקר כהזדמנות ברמה האזרחית, מאושר כיום בחירה להשתלמות מחוזית. השתתפות בכנס בהרשמה בלבד. ראו ההזמנה והיכנסו לקישור לבצע הרשמה.  ecologia_basade_yom_eune_29.3.17.pdf