במדור השתלמויות והכשרות נוספות הוכנס מידע על הרשמה לתואר שני בהוראת המדעים (ללא תזה), במסגרת תכנית רוטשילד ויצמן

שימו לב שההרשמה מסתיימת בסוף חודש מרץ..