במאגר בחינות הבגרות שבאתר משרד החינוך הועלו שאלוני בחינות הבגרות מהשנה האחרונה.

באתר המורים העלינו משם את הבחינה העיונית המלאה תשעז (שאלון 043381), וכן את בחינת המעבדה 5 י"ל, תשעז.