לפרטים על כל אחת מהתחרויות, כולל תאריכי היעד להגשת מועמדות ראו במדור: תחרויות ופעילויות חוץ בית ספריות.