במדור כנסים והשתלמויות > השתלמויות והכשרות נוספות התפרסמו שתי השתלמויות: 
1. צמח - מה הוא יודע?" קורס MOOC באוניברסיטת ת"א
2.דיבור בפני קהל בביולוגיה 2017-2018, במסגרת השתלמויות איחוד מול ייחוד.